IR-fjernkontroll

Du kan bruke dette produktet og ta bilder ved hjelp av SHUTTER-knappen, 2SEC-knappen (2 sekunders forsinket lukker), og START/STOP-knappen (eller filmknappen (kun RMT-DSLR2)) på den trådløse fjernstyringen RMT-DSLR1 (selges separat) og RMT-DSLR2 (selges separat). Du kan også lese bruksanvisningen for den infrarøde fjernstyringen.

  1. MENU (Oppsett) → [IR-fjernkontroll] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

:
Tillater betjening via infrarød fjernstyring.
Av:
Tillater ikke betjening via infrarød fjernstyring.

Merknad

  • Objektivet eller motlysblenderen kan blokkere den infrarøde fjernkontrollsensoren som mottar signalene. Bruk den infrarøde fjernstyringen i en stilling der signalet når frem til produktet.
  • Når [IR-fjernkontroll] er stilt inn på [På], skifter ikke produktet til strømsparemodus. Still inn [Av] etter at du har brukt en infrarød fjernstyring.
  • Det er ikke mulig å bruke en infrarød fjernstyring når [Bluetooth-fjernkontr.] er stilt inn på [På].