Hent (Kamera- innstillinger1/Kamera- innstillinger2)

Setter deg i stand til å ta et bilde etter at du har hentet opp moduser som ofte brukes, eller kamerainnstillinger som er forhåndsregistrert med [ / Minne].

  1. Still inn modusvelgeren på 1, 2 eller 3 (Hent minne).
  2. Trykk midt på kontrollhjulet for å bekrefte.
    • Du kan også hente opp registrerte moduser eller innstillinger ved å velge MENU → (Kamera- innstillinger1) → [ / Hent].

Hint

  • For å hente frem innstillingene som er registrert på minnekortet, må du stille inn modusvelgeren på 1, 2, 3 (Hent minne), og deretter velge det ønskede nummeret ved å trykke på høyre eller venstre side av kontrollhjulet.
  • Hvis du henter frem innstillingene som er registrert på minnekortet, hentes innstillingene fra minnekortet i det sporet som er angitt i [Velg medium]. Du kan bekrefte minnekortsporet ved å velge MENU → (Kamera- innstillinger1) → [Velg medium].
  • Innstillinger som er registrert på et minnekort ved hjelp av et annet kamera med samme modellnavn kan hentes frem med dette kameraet.

Merknad

  • Hvis du stiller inn [ / Hent] etter at du har fullført opptaksinnstillingene, prioriteres de registrerte innstillingene, og de opprinnelige innstillingene blir ugyldige. Kontroller indikatorene på skjermen før du starter opptaket.