Skifte mellom stillbilder og filmer (Visningsmodus)

Stiller inn visningsmodus (bildevisningsmetode).

  1. MENU(Avspilling) → [Visningsmodus] → ønsket innstilling

Menyelementdetaljer

Datovisning:
Viser bildene sortert etter dato.
Mappevisn. (Stillbilder):
Viser kun stillbilder.
AVCHD-visning:
Viser kun filmer i AVCHD-format.
XAVC S HD-visning:
Viser kun filmer i XAVC S HD-format.
XAVC S 4K-visning:
Viser kun filmer i XAVC S 4K-format.