Lydsignaler

Velger om produktet skal lage en lyd eller ikke.

  1. MENU (Kamera- innstillinger2) → [Lydsignaler] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

På: alle:
Lyder blir for eksempel laget når fokus oppnås ved å trykke lukkerknappen halvveis ned.
På:and. enn e-lukker:
Det avgis lyd når du fokuserer ved å trykke lukkerknappen halvveis ned, osv. Den elektroniske lukkeren avgir ingen lyder.
På: kun e-lukker:
Det er bare den elektroniske lukkeren som avgir lyd. Det avgis ikke lyd når du fokuserer ved å trykke lukkerknappen halvveis ned, osv.
Av:
Lyder blir ikke laget.

Merknad

  • Hvis [Fokusmodus] stilles inn på [Kontinuerlig AF], vil ikke kameraet pipe når det fokuserer på et motiv.