Vertikalgrep

Du kan montere et vertikalgrep (selges separat) på dette produktet for å ta bilder i stående retning. Når du skal feste vertikalgrepet, må du først fjerne batteridekslet. Du finner mer informasjon i bruksanvisningen for vertikalgrepet.

Slik tar du av batteridekslet

Skyv utløserspaken for batteridekselet på dette produktet i pilens retning.
Akselen til batteridekselet vil oppbevares på innsiden av batteridekselet.

  • Deretter kan du feste batteridekslet på vertikalgrepet, slik at du ikke mister det.
  • Når et vertikalgrep er montert på dette produktet, vises gjenværende batteritid som .

Slik fester du batteridekslet

Skyv utløserspaken for batteridekselet, og juster batteridekselhengselet med akselhullet på batteridekselet for å feste batteridekselet.

Hint

  • Batteriet i vertikalgrepet kan lades mens vertikalgrepet er festet til kameraet.
    Slå av kameraet, og koble kameraet til vekselstrømadapteren (inkludert) ved hjelp av mikro-USB-kabelen (inkludert), og koble deretter vekselstrømadapteren til stikkontakten.

Merknad

  • Fatningsadapteren LA-EA2/LA-EA4 (selges separat) og vertikalgrepet er ikke konstruert for å være montert samtidig. Hvis du monterer disse samtidig, blir mellomrommet mellom fatningsadapteren og vertikalgrepet svært smalt, og det blir vanskelig å holde kameraet.