Slett side.

Du kan slette alle menyelementene som er lagt til en side under (Min meny), i MENU.

  1. MENU (Min meny) → [Slett side.].
  2. Velg en side som du vil slette, ved å bruke venstre eller høyre side av kontrollhjulet, og trykk deretter på midten av kontrollhjulet for å slette elementer.