Registrerer opptaksinnstillinger til en egendefinert tast (Reg. tilp. oppt.-innst.)

Du kan registrere opptaksinnstillinger (for eksempel eksponering, fokusinnstilling, bruksmodus, osv.) til en egendefinert tast på forhånd og midlertidig hente dem opp mens du holder tasten nede. Trykk på den egendefinerte tasten for å bytte innstillingene raskt, og slipp tasten for å gå tilbake til de opprinnelige innstillingene. Denne funksjonen er nyttig når du tar opp aktive scener som i idrett.

 1. MENU (Kamera- innstillinger1) → [Reg. tilp. oppt.-innst.] → velg et registreringsnummer fra [Hent tilpasset hold 1] til [Hent tilpasset hold 3].
  Innstillingsskjermbildet for nummeret du har valgt, vises.
 2. Du kan bruke øvre/nedre/venstre/høyre side av kontrollhjulet til å velge avmerkingsbokser for funksjonene som du vil hente opp med en av registreringsnumrene, og trykk på midten for å merke av boksene.
  Det vises et -merke i boksene for funksjonene.
  • Trykk på midten én gang til for å oppheve et valg.
 3. Velg den funksjonen som du ønsker å justere, ved hjelp av øvre/nedre/venstre/høyre side av kontrollhjulet, og trykk på midten for å justere funksjonen til den ønskede innstillingen.
  • Velg [Importer gjeldende innst.] for å registrere de aktuelle innstillingene til kameraet på registreringsnummer du valgte.
 4. Velg [Registrer].

Elementer som kan registreres

 • Du kan registrere ulike funksjoner for å ta bilder. De elementene som faktisk kan registreres, vises på menyen til kameraet.
 • Eksponering
 • Fokusinnstilling
 • Bruksmodus (unntatt selvutløser)

Hente frem registrerte innstillinger

 1. MENU (Kamera- innstillinger2) → [Tilp. knapp] → velg ønsket tast, og velg deretter et av registreringsnumrene fra [Hent tilpasset hold 1] til [Hent tilpasset hold 3].
 2. På opptaksskjermen trykker du på lukkerknappen mens du holder nede den tasten du tilordnet til ett av registreringsnumrene.
  De registrerte innstillingene er aktivert mens du holder nede den egendefinerte tasten.

Hint

 • Du kan endre innstillingene for [Reg. tilp. oppt.-innst.] etter at du har tilordnet et av registreringsnumrene til den egendefinerte tasten ved hjelp av [Tilp. knapp].

Merknad

 • Registreringsnumrene [Hent tilpasset hold 1] til [Hent tilpasset hold 3] er kun tilgjengelig når opptaksmodus er stilt inn på P/A/S/M.
 • Det kan hende at de registrerte innstillingene ikke trer i kraft. Dette avhenger av objektivet som er i bruk og statusen til kameraet når den registrerte innstillingen hentes frem.