Om zoomområdet

Zoomeforstørrelsen som benyttes sammen med zoomeforstørrelsen på objektivet, endres i tråd med bildestørrelsen som er valgt.

Når [Bildeforhold] er [3:2]

Zoominnstilling JPEG-bildestr. Full størrelse/APS-C Zoomeforstørrelse
Kun optisk zoom (inkludert smart zoom) L - -
M Full størrelse Ca. 1,5×
APS-C Ca. 1,3×
S Full størrelse Ca. 2×
APS-C Ca. 2×
Klart bilde-zoom L Full størrelse Ca. 2×
APS-C Ca. 2×
M Full størrelse Ca. 3×
APS-C Ca. 2,6×
S Full størrelse Ca. 4×
APS-C Ca. 4×
Digital zoom L Full størrelse Ca. 4×
APS-C Ca. 4×
M Full størrelse Ca. 6,1×
APS-C Ca. 5,2×
S Full størrelse Ca. 8×
APS-C Ca. 8×