Slette et registrert AF-område (Slett reg. AF-omr.)

Sletter fokusrammeplasseringen som ble registrert ved hjelp av [AF-områderegist.].

  1. MENU (Kamera- innstillinger1) → [Slett reg. AF-omr.].