Høy ISO Støyred. (stillbilde)

Når du fotograferer med høy ISO-følsomhet, vil produktet redusere støyen som er mer merkbar ved høy produktfølsomhet.

  1. MENU (Kamera- innstillinger1)[Høy ISO Støyred.] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

Normal:
Aktiverer normal støyreduksjon ved høye ISO-verdier.
Lav:
Aktiverer moderat støyreduksjon ved høye ISO-verdier.
Av:
Aktiverer ikke støyreduksjon for høye ISO-verdier. Velg dette når det er viktigst å få tatt bildene til rett tid.

Merknad

  • [Høy ISO Støyred.] er låst til [Normal] i følgende opptaksmoduser:
    • [Intelligent Auto]
  • Hvis [Filformat] er stilt inn på [RAW], er denne funksjonen ikke tilgjengelig.
  • [Høy ISO Støyred.] fungerer ikke for RAW-bilder når [Filformat] er [RAW og JPEG].