Gjenoppr. bilde-DB

Hvis bildefilene er blitt behandlet på en datamaskin, kan det oppstå problemer i bildedatabasefilen. I slike tilfeller vil ikke bildene på minnekortet kunne spilles av på dette produktet. Hvis disse problemene oppstår, må du reparere filen ved hjelp av [Gjenoppr. bilde-DB].

  1. MENU (Oppsett) → [Gjenoppr. bilde-DB] → ønsket minnekortspor → [Enter].

Merknad

  • Hvis batteriet er svært sterkt utladet, kan ikke bildedatabasefilene repareres. Bruk et tilstrekkelig oppladet batteri.