Opprette DVD-plater fra filmer med standard bildekvalitet

Du kan opprette DVD-plater som kan spilles av på vanlige DVD-avspillingsenheter (DVD-spillere, datamaskiner som kan spille av DVD-plater osv.).

A. Opprette med en datamaskin

Med en Windows-datamaskin kan du kopiere filmer som er importert til datamaskinen, og opprette DVD-plater ved hjelp av PlayMemories Home.
Datamaskinen din må kunne opprette DVD-plater.
Når du oppretter en DVD-plate for første gang, må du koble kameraet til datamaskinen med en USB-kabel. Installer den dedikerte tilleggsprogramvaren ved å følge instruksjonene på skjermen. (Du trenger en internettforbindelse.)

Du finner opplysninger om hvordan du skal opprette en plate med PlayMemories Home, i hjelpveiledningen til PlayMemories Home.

B. Opprette ved hjelp av andre enheter enn datamaskiner

Du kan også opprette DVD-plater med en Blu-ray-opptaker, HDD-opptaker e.l.
Nærmere informasjon finner du i bruksanvisningen for enheten.