Avsp.-hast. Interv.

Konfigurerer avspillingshastigheten for stillbilder under [Kont. avs. Intervall].
Denne funksjonen kan brukes når systemprogramvaren (fastvaren) på kameraet er versjon 6.00 eller nyere.
  1. MENU → (Avspilling) → [Avsp.-hast. Interv.] → ønsket innstilling.

Hint

  • Du kan også endre avspillingshastigheten ved å dreie på fremre/bakre skive eller kontrollhjulet under [Kont. avs. Intervall].