Dyn.omr.opt. (DRO)

Ved å dele bildet inn i små områder, analyserer produktet lys- og skyggekontrasten mellom motivet og bakgrunnen, slik at du får et bilde med optimal lysstyrke og gradering.

  1. MENU (Kamera- innstillinger1) → [DRO/Auto HDR][Dyn.omr.opt.].
  2. Velg den ønskede innstillingen ved å trykke på venstre eller høyre side av kontrollhjulet.

Menyelementdetaljer

Dyn.omr.-optimal.: Auto:
Korrigerer lysstyrken automatisk.
Dyn.omr.-optimal.: Lv1 ― Dyn.omr.-optimal.: Lv5:
Optimaliserer graderingen av et lagret bilde for hvert av områdene bildet er delt inn i. Velg optimalt nivå mellom Lv1 (svak) og Lv5 (sterk).

Merknad

  • I følgende situasjoner er [Dyn.omr.opt.] låst til [Av]:
    • Når [Bildeeffekt] er stilt inn på noe annet enn [Av]
  • Når [Opptaksinnst.] er stilt inn på [120p 100M], [100p 100M], [120p 60M] eller [100p 60M], eller når [Bildefrekvens] er stilt inn på [120fps]/[100fps], bytter [DRO/Auto HDR] til [Av].
  • Når du fotograferer med [Dyn.omr.opt.], kan det være en del støy i bildet. Velg riktig nivå ved å kontrollere bildeopptaket, særlig hvis du forsterker effekten.