پیش نمایش عکس

در حین به پایین فشار دادن کلیدی که به آن [پیش نمایش عکس] اختصاص داده شده است، شما می توانید پیش نمایش تصویر را با تنظیمات به کار رفته DRO، سرعت شاتر، گشادگی دیافراگم و حساسیت ISO بازبینی کنید. پیش نمایش نتیجه تصویربرداری را قبل از تصویربرداری بازبینی کنید.

  1. MENU - (تنظیمات دوربین2‎‏) - [کلید سفارشی] - عملکرد [پیش نمایش عکس] را بر کلید دلخواه تعیین کنید.
  2. توسط فشار دادن کلیدی که به آن [پیش نمایش عکس] اختصاص داده شد تصویر را تأیید کنید.

راهنمایی

  • تنظیمات DRO، سرعت شاتر، گشادگی دیافراگم و تنظیمات حساسیت ISO که تعیین کرده اید روی تصویر برای [پیش نمایش عکس] بازتاب پیدا می کنند، اما بسته به تنظیمات تصویربرداری بعضی از جلوه ها را نمی توان پیش نمایش داد. حتی در آن حالت، تنظیماتی که انتخاب کرده اید برای تصاویری که می گیرید به کار برده خواهند شد.