جبران فلاش

مقدار نور فلاش را در یک محدوده ‎–3.0 EV تا ‎+3.0 EV تنظیم می کند. جبران فلاش فقط مقدار نور فلاش را تغییر می دهد. جبران نوردهی همراه با تغییر سرعت شاتر و گشادگی دیافراگم، مقدار نور فلاش را تغییر می دهد.

  1. MENU - (تنظیمات دوربین1‎‏) - [جبران فلاش] - تنظیم دلخواه.
    • انتخاب کردن مقادیر بالاتر (طرف +) درجه فلاش را بالاتر می برد، و مقادیر کمتر (طرف –) درجه فلاش را کمتر می کند.

نکته

  • هنگامی که حالت تصویربرداری بر روی حالت های ذیل تعیین شود [جبران فلاش] کار نمی کند:
    • [خودکار هوشمند]
  • اگر سوژه خارج از بُرد حداکثر فلاش باشد، تأثیر فلاش بالاتر (طرف +) ممکن است به علت مقدار محدود شده نور قابل دسترسِ فلاش قابل رؤیت نباشد. اگر سوژه بسیار نزدیک باشد، تأثیر فلاش کمتر (طرف -) ممکن است قابل رؤیت نباشد.
  • اگر یک فیلتر ND را به لنز وصل کنید یا یک دیفیوزر یا یک فیلتر رنگی را به فلاش وصل کنید، ممکن است نوردهی مناسب به دست نیاید و تصاویر ممکن است تاریک شوند. در این حالت، [جبران فلاش] را بر مقدار دلخواه تنظیم کنید.