فهرست مقادیر پیش فرض تنظیم

موارد ذیل مقادیر پیش فرض تنظیم می باشند.

برای بازنشانی کردن به مقادیر پیش فرض

MENU - (تنظیم) - [ری ست تنظیم] - [بازتنظیم تنظیمات دوربین] یا [آغازسازی] - [ورود] را انتخاب کنید.

مواردی که می توان با استفاده از [بازتنظیم تنظیمات دوربین] بازنشانی کرد محدود می شوند. جداول ذیل را ملاحظه کنید. اگر [آغازسازی] را انتخاب کنید، همه تنظمیات دوربین به مقادیر پیش فرض بازنشانی خواهند شد.

تنظیمات دوربین1‎‏

موارد MENU  مقدار پیش فرض تنظیم بازنشانی کردن با استفاده از [بازتنظیم تنظیمات دوربین]
فرمت فایل ‏‎JPEG‎‏
نوع فایل RAW‎‏ متراکم
کیفیت JPEG‎‏ دقیق
اندازه تصویر JPEG‎‏ (هنگامی که [نسبت ابعاد] بر روی [‏‎3:2‎‏] تعیین شود) ‏‎L: 24M‎‏
اندازه تصویر JPEG‎‏ (هنگامی که [نسبت ابعاد] بر روی [‏‎16:9‎‏] تعیین شود) ‏‎L: 20M‎‏
اندازه تصویر JPEG‎‏ (هنگامی که [نسبت ابعاد] بر روی [‏‎1:1‎‏] تعیین شود) ‏‎L: 16M‎‏
اندازه تصویر JPEG‎‏ (هنگامی که [نسبت ابعاد] بر روی ضبط [‏‎3:2‎‏] در اندازه معادل APS-C تعیین شود) ‏‎L: 10M‎‏
اندازه تصویر JPEG‎‏ (هنگامی که [نسبت ابعاد] بر روی ضبط [‏‎16:9‎‏] در اندازه معادل APS-C تعیین شود) ‏‎L: 8.7M‎‏
اندازه تصویر JPEG‎‏ (هنگامی که [نسبت ابعاد] بر روی ضبط [‏‎1:1‎‏] در اندازه معادل APS-C تعیین شود) ‏‎L: 6.9M‎‏
نسبت ابعاد ‏‎3:2‎‏
‏‎APS-C/Super 35mm‎‏ خودکار
‏‎‏NR نوردهی طولانی روشن
‏کاهش نویز ISO زیاد عادی
فضای رنگ ‏‎sRGB‎‏
جبران لنز (جبران سایه) خودکار
جبران لنز (جبران انحراف رنگی) خودکار
جبران لنز (جبران اعوجاج) خاموش
نوع تایمر خودکار تایمر خودکار(تکی)‎‏
تنظیمات محدوده (نوع طبقه بندی) طبقه بندی پیوسته
تنظیمات محدوده (تایمر خودکار حین طبقه بن.) خاموش
تنظیمات محدوده (ترتیب محدوده) ‏‎0→-→+‎‏
‏‎/ فراخوانی
‏‎/ حافظه
انتخاب رسانه شکاف 1‎‏
ثبت تنظ. تصویر. سفارشی
عمل. تصویر. با فاصله(تصویربرداری با فاصله) خاموش
عمل. تصویر. با فاصله(زمان آغاز تصویربرد.) ‏‎1 ثانیه
عمل. تصویر. با فاصله(فاصله زمانی تصویر.) ‏‎3 ثانیه
عمل. تصویر. با فاصله(تعداد تصاویر) 30
عمل. تصویر. با فاصله(حساسیت ردیابی AE) متوسط
عمل. تصویر. با فاصله(نوع شاتر در با فاصله) شاتر الکترونیکی
عمل. تصویر. با فاصله(اولویت فاصله زمانی) خاموش
تنظیم اولویت در AF-S‎‏ تاکید متعادل
تنظیم اولویت در AF-C‎‏ تاکید متعادل
ناحیه فوکوس پهن
تنظیمات فوکوس
محدودیت ناحیه فوکوس
تغییر AF عمودی/افقی خاموش
چراغ AF‎‏ خودکار
تنظیم AF چهره/چشم (اولویت چهره/چشم درAF‎‏) روشن
تنظیم AF چهره/چشم (تشخیص سوژه) انسان
تنظیم AF چهره/چشم (انتخاب چشم راست/چپ) خودکار
تنظیم AF چهره/چشم (نمایش فریم تشخیص چهره) خاموش
تنظیم AF چهره/چشم (نمایش چشم حیوان) روشن
‏‎ حساسیت ردیابی AF‎‏ ‏‎3(استاندارد)‎‏
اجرای دیافراگم در AF‎‏ استاندارد
‏AF با شاتر روشن
پیشAF‎‏ خاموش
‏‎Eye-Start AF‎‏ خاموش
عملکرد ثبت ناحیه AF‎‏ خاموش
حذف ناحیه AF ثبت.
پاکسازی خودکار ناحیه AF‎‏ خاموش
نمایش ناحیه AF پیوسته روشن
گردش نقطه فوکوس گردش نمی‌کند
تنظیم میکرو AF‎‏* (تعیین تنظیم AF‎‏)

* این مورد حتی در صورتی که [بازتنظیم تنظیمات دوربین] یا [آغازسازی] را انتخاب کنید بازنشانی نمی شود.

خاموش
تنظیم میکرو AF‎‏* (پاک کردن)

* این مورد حتی در صورتی که [بازتنظیم تنظیمات دوربین] یا [آغازسازی] را انتخاب کنید بازنشانی نمی شود.

تنظیم میکرو AF‎‏* (مقدار)

* این مورد حتی در صورتی که [بازتنظیم تنظیمات دوربین] یا [آغازسازی] را انتخاب کنید بازنشانی نمی شود.

‎±0‎
رنگ ناحیه فوکوس خاکستری
جبران نوردهی ‎±0.0‎
بازتنظیم جبران EV‎‏ بازتنظیم
تنظیم ISO‎‏ (‏‎ISO‎‏) ‏‎ISO AUTO‎‏
تنظیم ISO‎‏ (محدوده دامنه ISO‎‏) ISO 50 – ISO 204800
تنظیم ISO‎‏ (‏‎ISO AUTO Min. SS‎‏ استاندارد
حالت نورسنجی چندگانه
اولویت چهره نورسنج.چند. روشن
نقطه اندازه گیری نقطه اى مرکز
مرحله نوردهی ‏‎0.3EV‎‏
‏AEL با شاتر خودکار
تنظ. استاندارد نوردهی ‎±0.0‎
حالت فلاش فلاش خودکار
جبران فلاش ‎±0.0‎
تنظیم نوردهی محیط و فلاش
فلاش بی سیم خاموش
کاهش قرمزی چشم خاموش
توازن سفیدی خودکار
تنظیم اولویت در AWB‎‏ استاندارد
‏‎HDR/DRO خودکار بهبود رنج دینامیک: خودکار
جلوه خلاق استاندارد
جلوه تصویر خاموش
قفل AWB دکمه شاتر خاموش
بزرگ کننده فوکوس
زمان بزرگنمایی فوکوس بدون محدودیت
بزرگنمائی ابتد. فوکوس ‏‎x1.0‎‏
‏‎‏‏AF در بزرگ. فوکوس روشن
کمک MF‎‏ روشن
تنظیم اوج (نمایش اوج) خاموش
تنظیم اوج (درجه اوج) متوسط
تنظیم اوج (رنگ اوج) سفید
ثبت چهره
اولویت چهره‌. ثبت شده روشن

تنظیمات دوربین2‎‏

موارد MENU  مقدار پیش فرض تنظیم بازنشانی کردن با استفاده از [بازتنظیم تنظیمات دوربین]
حالت نوردهی خودکار برنامه
حالت نوردهی خودکار برنامه
فرمت فایل ‏‎XAVC S HD‎‏
تنظیم ضبط (هنگامی که [فرمت فایل] بر روی [‏‎XAVC S 4K‎‏] تعیین شود) ‏‎24p 60M‎‏/‏‎25p 60M‎‏
تنظیم ضبط (هنگامی که [فرمت فایل] بر روی [‏‎XAVC S HD‎‏] تعیین شود) ‏‎60p 50M‎‏/‏‎50p 50M‎‏
تنظیم ضبط (هنگامی که [فرمت فایل] بر روی [‏‎AVCHD‎‏] تعیین شود) ‏‎60i 17M(FH)‎‏/‏‎50i 17M(FH)‎‏
تنظیمات آهسته و سریع ( تنظیم ضبط) ‏‎30p‎‏/‏‎25p‎‏
تنظیمات آهسته و سریع ( سرعت فریم) ‏‎120fps‎‏/‏‎100fps‎‏
ضبط جانشین خاموش
‏سرعت درایو AF‏ عادی
‏‎ حساسیت ردیابی AF‎‏ استاندارد
شاتر آهسته خودکار روشن
بزرگ. فوکوس اولیه ‏‎x1.0‎‏
ضبط صدا روشن
سطح ضبط صدا 26
نمایش سطح صدا روشن
زمان بندی خروجی صدا زنده
کاهش پارازیت باد خاموش
نمایش علامت گذار خاموش
تنظیمات علامت گذار (وسط) خاموش
تنظیمات علامت گذار (منظره) خاموش
تنظیمات علامت گذار (منطقه ایمن) خاموش
تنظیمات علامت گذار (صحنه راهنما) خاموش
وضعیت چراغ ویدئو پیوند برق
ضبط فیلم با دکمه شاتر خاموش
نوع شاتر خودکار
شاتر پرده جلو الکترونیکی روشن
رهاسازی بی لنز فعال
رهاسازی بی کارت حافظه فعال
‏‎SteadyShot‎‏ روشن
تنظیمات SteadyShot‎‏ (تنظیم SteadyShot‎‏) خودکار
تنظیمات SteadyShot‎‏ (فاصله کانونی SteadyS.‎‎‏) (هنگامی که [تنظیم SteadyShot‎‏] بر روی [دستی] تعیین شود) 8mm
بزرگنمائی
تنظیمات زوم تنها زوم نوری
چرخش حلقه بزرگنمایی چپ(W)/راست(T)‏
دکمه DISP‎‏ (نمایشگر) نمایش همه اطلاعات
دکمه DISP‎‏ (نمایاب) تراز
‏‎FINDER/MONITOR‎‏ خودکار
سرعت فریم نمایاب زیاد
تنظیم راه راه (نمایش راه راه) خاموش
تنظیم راه راه (درجه راه راه) 70
خط مشبک خاموش
راهنمای تنظیم نوردهی خاموش
نمایش نمای زنده جلوه تنظیم روشن
نمایش شروع تصویربرد. خاموش
نمایش آغاز تصویربرداری روشن: نوع 1‎‏
مدت تصویربرداری پیوسته نمایش نمی دهد
مرور خودکار خاموش
کلید سفارشی (کلید گردان کنترل) عدم تنظیم
کلید سفارشی (دکمه سفارشی 1‎‏) توازن سفیدی
کلید سفارشی (دکمه سفارشی 2‎‏) ناحیه فوکوس
کلید سفارشی (دکمه سفارشی 3‎‏) نوع شاتر
کلید سفارشی (دکمه سفارشی 4‎‏) انتخاب عملیات لمسی
کلید سفارشی (دکمه مرکزی انتخابگر چند.) فوکوس استاندارد
کلید سفارشی (عملکرد دکمه مرکزی) ‏‎AF چشم
کلید سفارشی (عملکرد دکمه چپ) عدم تنظیم
کلید سفارشی (عملکرد دکمه راست) ‏‎ISO‎‏
کلید سفارشی (دکمه پایین) عدم تنظیم
کلید سفارشی (عملکرد دکمه AEL‎‏) گرفتن قفل AE‎‏
کلید سفارشی (دکمه AF-ON‎‏) ‏‎AF روشن
کلید سفارشی (دکمه نگهداشتن فوکوس) نگهداشتن فوکوس
کلید سفارشی (کلید گردان کنترل) پیروی از سفارشی ()‎‏
کلید سفارشی (دکمه سفارشی 1‎‏) پیروی از سفارشی ()‎‏
کلید سفارشی (دکمه سفارشی 2‎‏) پیروی از سفارشی ()‎‏
کلید سفارشی (دکمه سفارشی 3‎‏) پیروی از سفارشی ()‎‏
کلید سفارشی (دکمه سفارشی 4‎‏) پیروی از سفارشی ()‎‏
کلید سفارشی (دکمه مرکزی انتخابگر چند.) پیروی از سفارشی ()‎‏
کلید سفارشی (عملکرد دکمه مرکزی) پیروی از سفارشی ()‎‏
کلید سفارشی (عملکرد دکمه چپ) پیروی از سفارشی ()‎‏
کلید سفارشی (عملکرد دکمه راست) پیروی از سفارشی ()‎‏
کلید سفارشی (دکمه پایین) پیروی از سفارشی ()‎‏
کلید سفارشی (عملکرد دکمه AEL‎‏) پیروی از سفارشی ()‎‏
کلید سفارشی (دکمه AF-ON‎‏) پیروی از سفارشی ()‎‏
کلید سفارشی (دکمه نگهداشتن فوکوس) پیروی از سفارشی ()‎‏
کلید سفارشی (دکمه سفارشی 1‎‏) پیروی سفارشی (/)‎‏
کلید سفارشی (دکمه سفارشی 2‎‏) پیروی سفارشی (/)‎‏
کلید سفارشی (دکمه سفارشی 3‎‏) محافظت
کلید سفارشی (دکمه Fn/‏ ) ارسال به تلفن هوشمند
تنظیمات منوی عملکرد
تنظیمات کلید چرخان من
تنظیم کلید چرخان ‏‎Av‎ ‏‎Tv‎‏
چرخش Av/Tv‎‏ عادی
جبران Ev با کلید چرخان خاموش
حلقه عملکرد (لنز)‎‏ فوکوس قدرت
عملکرد عملیات لمسی فوکوس لمسی
دکمه MOVIE‎‏ همیشه
قفل قطعات عملکرد خاموش
سیگنال صوتی روشن

شبکه

برای بازنشانی کردن موارد برای [شبکه] به مقادیر پیش فرض، [آغازسازی] یا [بازتنظیم تنظیمات شبکه] را انتخاب کنید. این موارد حتی در صورتی که [بازتنظیم تنظیمات دوربین] را انتخاب کنید به مقادیر پیش فرض بازنشانی نمی شوند.

موارد MENU  مقدار پیش فرض تنظیم
عمل. ارسال به تلفن هوش. (ارسال به تلفن هوشمند)
عمل. ارسال به تلفن هوش. ( ارسال هدف) فقط جانشین
ارسال به کامپیوتر
عملکرد انتقال FTP‎‏ (عملکرد FTP‎‏) خاموش
عملکرد انتقال FTP‎‏ (روش اتصال FTP‎‏) ‏‎LAN سیم دار
عملکرد انتقال FTP‎‏ (تنظیمات سرور) سرور 1‎‏
عملکرد انتقال FTP‎‏ (انتقال FTP‎‏)
عملکرد انتقال FTP‎‏ (نمایش نتیجه FTP‎‏)
عملکرد انتقال FTP‎‏ (انتقال خودکار) خاموش
عملکرد انتقال FTP‎‏ (هدف انتقال RAW+J‎‏) فقط JPEG‎‏
عملکرد انتقال FTP‎‏ (صرفه جوئی در نیرو FTP‎‏) خاموش
مشاهده بر تلویزیون
تنظ. کنترل با تلفن هوشمند (کنترل با تلفن هوشمند) خاموش
تنظ. کنترل با تلفن هوشمند ( اتصال)
تنظ. کنترل با تلفن هوشمند (اتصال همیشگی) خاموش
‏‎PC راه دور(LAN سیم.)‎‏ (‏‎PC راه دور(LAN سیم.)‎‏) خاموش
‏‎PC راه دور(LAN سیم.)‎‏ (درحال جفت کردن)
وضعیت هواپیما خاموش
تنظیمات Wi-Fi‎‏ (فشار WPS‎‏)
تنظیمات Wi-Fi‎‏ (تنظیمات نقطه دسترسی)
تنظیمات Wi-Fi‎‏ (نمایش آدرس MAC‎‏)
تنظیمات Wi-Fi‎‏ (بازتنظیم گذرواژه/SSID‎‏)
تنظیمات Bluetooth‎‏ (عملکرد Bluetooth‎‏) خاموش
تنظیمات Bluetooth‎‏ (درحال جفت کردن)
تنظیمات Bluetooth‎‏ (نمایش آدرس دستگاه)
تنظیمات اطلاعات مکان (پیوند اطلاعات مکان) خاموش
تنظیمات اطلاعات مکان (تصحیح خودکار زمان)
(هنگامی که [پیوند اطلاعات مکان] بر روی [روشن] تعیین شود)
روشن
تنظیمات اطلاعات مکان (تنظیم ناحیه خودکار)
(هنگامی که [پیوند اطلاعات مکان] بر روی [روشن] تعیین شود)
روشن
کنترل راه دورBluetooth‎‏ خاموش
تنظیمات LAN سیم دار (تنظیم آدرس IP‎‏) خودکار
تنظیمات LAN سیم دار (نما. اطلاعات LAN سیم)
ویرایش نام دستگاه
ورود گواهینامه مبدا
امنیت‎(IPsec)‎ خاموش
بازتنظیم تنظیمات شبکه

پخش

برای بازنشانی کردن موارد برای [پخش] به مقادیر پیش فرض، [آغازسازی] را انتخاب کنید. این موارد حتی در صورتی که [بازتنظیم تنظیمات دوربین] را انتخاب کنید به مقادیر پیش فرض بازنشانی نمی شوند.

موارد MENU  مقدار پیش فرض تنظیم
محافظت
چرخش
حذف
رتبه‌بندی
تنظیم رتبه (کلید سفارشی)‎‏
تعیین چاپ
کپی
گرفتن عکس
بزرگ کردن تصویر
بزرگ. ابتدا. بزرگنمائی بزرگنمائی استاندارد
بزرگ. ابتدایی موقعیت موقعیت فوکوس شده
پخش پیوسته با فاصله
سرعت پخش با فاصله 5
نمایش اسلاید (تکرار) خاموش
نمایش اسلاید (فاصله زمانی) ‏‎3 ثانیه
انتخاب رسانه پخش شکاف 1‎‏
وضعیت مشاهده مشاهده تاریخ
فهرست تصویر ‏‎9 تصویر
نمایش به صورت گروه خاموش
چرخش نمایش خودکار
تنظیم جهش تصویر (انتخاب کلید چرخان) کلید چرخان جلو
تنظیم جهش تصویر (روش جهش تصویر) تک تک

تنظیم

برای بازنشانی کردن موارد برای [تنظیم] به مقادیر پیش فرض، [آغازسازی] را انتخاب کنید. این موارد حتی در صورتی که [بازتنظیم تنظیمات دوربین] را انتخاب کنید به مقادیر پیش فرض بازنشانی نمی شوند.

موارد MENU  مقدار پیش فرض تنظیم
روشنایی نمایشگر دستی
روشنایی نمایاب خودکار
دمای رنگ نمایاب ‎±0‎
تنظیمات درجه صدا 7
تأیید حذف ابتدا "لغو"‎‏
زمان آغاز ذخیره نیرو ‏‎1 دقیقه
دمای خاموشی خودکار استاندارد
انتخابگر NTSC/PAL‎‏
حالت تمیزکاری
عملیات لمسی خاموش
پانل لمسی/پد لمسی فقط پانل لمسی
تنظیمات پد لمسی (عملیات در جهت عمودی) روشن
تنظیمات پد لمسی (وضعیت موقعیت لمس) موقعیت دقیق
تنظیمات پد لمسی (ناحیه عملیات) ‏‎‏1/2 راست
حالت نمایشی خاموش
تنظیمات TC/UB‎‏ (تنظیم نمایش TC/UB‎‏) شمارشگر
تنظیمات TC/UB‎‏ (‏‎TC Preset‎‏)
تنظیمات TC/UB‎‏ (‏‎UB Preset‎‏)
تنظیمات TC/UB‎‏ (‏‎TC Format‎‏) ‏‎DF‎‏
تنظیمات TC/UB‎‏ (‏‎TC Run‎‏) ‏‎Rec Run‎‏
تنظیمات TC/UB‎‏ (‏‎TC Make‎‏) ‏‎Preset‎‏
تنظیمات TC/UB‎‏ (‏‎UB Time Rec‎‏) خاموش
کنترل از راه دور IR‎‏ خاموش
تنظیمات HDMI‎‏ (وضوح HDMI‎‏) خودکار
تنظیمات HDMI‎‏ ( خروجی 24p/60p‎‏) ‏‎60p‎‏
تنظیمات HDMI‎‏ (نمایش اطلاعات HDMI‎‏) روشن
تنظیمات HDMI‎‏ ( خروجی TC‎‏) خاموش
تنظیمات HDMI‎‏ ( کنترل REC‎‏) خاموش
تنظیمات HDMI‎‏ (کنترل HDMI‎‏) روشن
انتخاب خروج 4K‎‏ کارت حافظه+HDMI‎‏
اتصال USB‎‏ خودکار
تنظیم USB LUN‎‏ چندگانه
تامین برق USB‎‏ روشن
تنظیمات PC از راه دور (مقصد ذخیره تصویر ساکن) فقط PC‎‏
تنظیمات PC از راه دور (‏‎RAW+J ذخیره تصو. PC‎‏) ‏‎RAW و JPEG‎‏
زبان
تنظیم تاریخ/زمان
تنظیم ناحیه
اطلاعات IPTC‎‏ (نوشتن اطلاعات IPTC‎‏) خاموش
اطلاعات IPTC‎‏ (ثبت اطلاعات IPTC‎‏)
اطلاعات حق چاپ (نوشتن اطلاعات حق چاپ) خاموش
اطلاعات حق چاپ (تنظیم نام عکاس)
اطلاعات حق چاپ (تنظیم نام دارنده حق چاپ)
اطلاعات حق چاپ (نمایش اطلاعات حق چاپ)
نوشتن شماره سریال خاموش
فرمت
شماره فایل سری
تنظیم نام فایل DSC
تنظیمات رسانه ضبط (اولویت‌دهی رسانه ضبط) شکاف 1‎‏
تنظیمات رسانه ضبط (حالت ضبط) استاندارد
تنظیمات رسانه ضبط (تغییر خودکار رسانه ضبط) خاموش
انتخاب پوشه ضبط
پوشه جدید
نام پوشه فرم استاندارد
بازیابی داده های تصویر*

* این حتی هنگامی که [بازتنظیم تنظیمات دوربین] یا [آغازسازی] را انتخاب کنید انجام نمی شود.

نمایش اطلاعات رسانه
نسخه
لوگوی تأیید
ری ست تنظیم

منوی من

برای بازنشانی کردن موارد برای [منوی من] به مقادیر پیش فرض، [آغازسازی] یا [حذف همه] را انتخاب کنید. این موارد حتی در صورتی که [بازتنظیم تنظیمات دوربین] را انتخاب کنید به مقادیر پیش فرض بازنشانی نمی شوند.

موارد MENU  مقدار پیش فرض تنظیم
افزودن آیتم
دسته بندی آیتم
حذف آیتم
حذف صفحه
حذف همه
از منوی من نمایش بده خاموش