ایجاد کردن دیسک های DVD از فیلم های با کیفیت تصویر استاندارد

شما می توانید دیسک های DVD را ایجاد کنید که می توانند روی وسیله های معمولی پخش DVD (پخش کننده های DVD، کامپیوترهایی که می توانند دیسک های DVD را پخش کنند، غیره) پخش شوند.

A. چگونگی ایجاد با استفاده از یک کامپیوتر

با یک کامپیوتر Windows، شما می توانید فیلم های وارد شده به کامپیوتر را کپی نموده و با استفاده از PlayMemories Home دیسک DVD ایجاد کنید.
کامپیوتر شما باید قادر به ایجاد دیسک های DVD باشد.
هنگامی که یک دیسک DVD را برای اولین بار ایجاد می کنید، دوربین خود را با استفاده از یک کابل USB به کامپیوتر وصل کنید. نرم افزار برافزای اختصاصی را با دنبال کردن دستورالعمل های روی صفحه نصب کنید. (یک اتصال اینترنتی مورد نیاز است.)

برای جزئیات در مورد چگونگی ایجاد یک دیسک با استفاده از PlayMemories Home، به راهنمای PlayMemories Home‏ مراجعه کنید.

B. چگونگی ایجاد با استفاده از وسیله ای غیر از یک کامپیوتر

شما می توانید با استفاده از یک ضبط کننده Blu-ray، ضبط کننده HDD، غیره نیز دیسک های DVD را ایجاد کنید.
برای جزئیات، به دستورالعمل های عملکرد وسیله مراجعه کنید.