وارد کردن تصاویر به کامپیوتر بدون استفاده کردن از PlayMemories Home

PlayMemories Home به شما امکان می دهد تا تصاویر را به سادگی وارد کنید. برای جزئیات در مورد عملکردهای PlayMemories Home،‏ Help از PlayMemories Home را ملاحظه نمایید.

وارد کردن تصاویر به کامپیوتر بدون استفاده کردن از PlayMemories Home (برای Windows)

هنگامی که بعد از برقرار کردن یک اتصال USB بین این محصول و یک کامپیوتر، صفحه اطلاع پخش خودکار پدیدار می شود، [Open folder to view files]‏ - [OK]‏ - [DCIM] را کلیک کنید. سپس تصاویر دلخواه را به کامپیوتر کپی کنید.

وارد کردن تصاویر به کامپیوتر بدون استفاده کردن از PlayMemories Home (برای Mac)

محصول را به کامپیوتر Mac خود وصل کنید. علامت نشانه جدیداً تشخیص داده شده روی دسک تاپ - پرونده ای که تصویری که می خواهید وارد کنید در آن ذخیره شده است را دو بار کلیک کنید. سپس فایل تصویر را کشیده و روی علامت نشانه دیسک فشرده رها کنید.

نکته

  • برای عملیاتی نظیر وارد کردن فیلم های XAVC S یا فیلم های AVCHD به کامپیوتر، از PlayMemories Home استفاده کنید.
  • فایل ها/پرونده های فیلم AVCHD یا XAVC S را از کامپیوتر وصل شده ویرایش نکرده و یا غیر از آن پردازش نکنید. فایل های فیلم ممکن است آسیب ببینند یا غیرقابل پخش شوند. فیلم های AVCHD یا فیلم های XAVC S روی کارت حافظه را از کامپیوتر حذف یا کپی نکنید. Sony مسئولیتی در قبال پیامدهای ناشی از چنین عملیاتی از طریق کامپیوتر را نمی پذیرد.