ایجاد کردن دیسک های Blu-ray از فیلم های با کیفیت تصویر وضوح زیاد

شما می توانید دیسک های Blu-ray که می توانند روی وسیله های پخش دیسک Blu-ray (نظیر پخش کننده های دیسک SonyBlu-ray یا PlayStation 4، غیره) پخش شوند را ایجاد کنید.

A. چگونگی ایجاد با استفاده از یک کامپیوتر

با یک کامپیوتر Windows، شما می توانید فیلم های وارد شده به کامپیوتر را کپی نموده و دیسک های Blu-ray را با استفاده از PlayMemories Home ایجاد کنید.
کامپیوتر شما باید قادر به ایجاد دیسک های Blu-ray باشد.
هنگامی که یک دیسک Blu-ray را برای اولین بار ایجاد می کنید، دوربین خود را با استفاده از یک کابل USB به کامپیوتر وصل کنید. نرم افزار مورد لزوم به طور خودکار به کامپیوتر شما اضافه می شود. (یک اتصال اینترنتی مورد نیاز است.)

برای جزئیات در مورد چگونگی ایجاد یک دیسک با استفاده از PlayMemories Home، به راهنمای کمک برای PlayMemories Home مراجعه کنید.

B. چگونگی ایجاد با استفاده از وسیله ای غیر از یک کامپیوتر

شما می توانید با استفاده از یک ضبط کننده Blu-ray، غیره نیز دیسک های Blu-ray را ایجاد کنید.
برای جزئیات، به دستورالعمل های عملکرد وسیله مراجعه کنید.

نکته

  • هنگام ایجاد کردن دیسک های Blu-ray با استفاده از PlayMemories Home از فیلم های ضبط شده در فرمت فیلم XAVC S، کیفیت تصویر به‏ ‎1920×1080 ‏(60i/50i) تبدیل می شود. ایجاد دیسک های با کیفیت تصویر اصلی امکان پذیر نیست.
    برای ضبط فیلم هایی با کیفیت اولیه تصویر، فیلم ها را بر روی یک کامپیوتر یا یک واسطه خارجی کپی کنید.