نصب کردن PlayMemories Home

 1. با استفاده از مرورگر اینترنت کامپیوتر خود، به آدرس اینترنتی زیر رفته و توسط دنبال کردن دستورالعمل های روی صفحه PlayMemories Home را دانلود کنید.
  • یک اتصال اینترنتی مورد نیاز است.
  • برای دستورالعمل های تفصیلی، صفحه پشتیبانی PlayMemories Home (فقط به زبان انگلیسی) را بازدید کنید.
   http://www.sony.co.jp/pmh-se/
 2. محصول و کامپیوتر خود را با استفاده از کابل میکرو USB (ضمیمه) به یکدیگر وصل نموده، سپس محصول را روشن کنید.
  • ممکن است عملکردهای جدید به PlayMemories Home اضافه شوند. حتی اگر PlayMemories Home از قبل روی کامپیوتر شما نصب شده است، این محصول و کامپیوتر خود را دوباره به یکدیگر وصل کنید.
  • کابل میکرو USB (ضمیمه) را در حالی که دوربین در حال کار است یا صفحه دسترسی نمایش داده می شود از دوربین برندارید. انجام این کار ممکن است به داده ها آسیب برساند.

  A: به ترمینال مالتی/میکرو USB

  B: به اتصال USB کامپیوتر

نکته

 • به عنوان مدیر وارد سیستم شوید.
 • ممکن است نیاز باشد کامپیوتر خود را دوباره راه ندازی کنید. هنگامی که پیغام تأیید راه اندازی دوباره پدیدار شد، کامپیوتر را با دنبال کردن دستورالعمل های روی صفحه دوباره راه اندازی کنید.
 • بسته به محیط سیستم کامپیوتر شما، DirectX ممکن است نصب شده باشد.