شاتر پرده جلو الکترونیکی

عملکرد شاتر پرده جلوی الکترونیکی تأخیر زمانی بین هنگامی که دکمه شاتر فشار داده می شود و شاتر آزاد می شود را کوتاه می کند.شما می توانید از [شاتر پرده جلو الکترونیکی] هنگامی که [نوع شاتر] بر روی [شاتر مکانیکی] تعیین شده است استفاده کنید.

  1. MENU - (تنظیمات دوربین2‎‏) - [شاتر پرده جلو الکترونیکی] - تنظیم دلخواه.

جزئیات مورد فهرست انتخاب

روشن:
از عملکرد شاتر پرده الکترونیکی جلو استفاده می کند.
خاموش:
از عملکرد شاتر پرده الکترونیکی جلو استفاده نمی کند.

نکته

  • هنگامی که در سرعت های زیاد شاتر با یک لنز وصل شده دیافراگم بزرگ تصویر می گیرید، دایره خارج از تمرکز تولید شده توسط جلوه بوکه ممکن است به علت سازوکار شاتر قطع شود. اگر این اتفاق می افتد، [شاتر پرده جلو الکترونیکی] را بر روی [خاموش] تعیین کنید.
  • هنگامی که یک لنز ساخته شده توسط سازنده دیگری (شامل یک لنز Minolta/Konica-Minolta) استفاده شود، این عملکرد را بر روی [خاموش] تعیین کنید. اگر این عملکرد را بر روی [روشن] تعیین کنید، نوردهی درست تعیین نخواهد شد یا روشنایی تصویر ناهموار خواهد بود.
  • هنگامی که در سرعت های شاتر زیاد تصویربرداری می کنید، ممکن است روشنایی تصویر بسته به محیط تصویربرداری نامنظم شود. در چنین حالاتی، [شاتر پرده جلو الکترونیکی] را بر روی [خاموش] تنظیم کنید.