کیفیت JPEG‎‏ (تصویر ساکن)

کیفیت تصویر JPEG را هنگامی که [فرمت فایل] بر روی [‏‎RAW و JPEG‎‏] یا [‏‎JPEG‎‏] تعیین شود انتخاب می کند.

  1. MENU - (تنظیمات دوربین1‎‏) - [کیفیت JPEG‎‏] - تنظیم دلخواه.

جزئیات مورد فهرست انتخاب

بسیار دقیق/دقیق/استاندارد:
از آنجا که سرعت فشرده سازی از [بسیار دقیق] به [دقیق] به [استاندارد] افزایش می یابد، اندازه فایل به همان مرتبه کاهش می یابد. این امکان ضبط شدن فایل های بیشتری را روی یک کارت حافظه می دهد، اما کیفیت تصویر پایین تر است.