فوکوس دستی

هنگامی که تمرکز کردن مناسب در حالت تمرکز خودکار دشوار است، شما می توانید تمرکز را به صورت دستی تنظیم کنید.

  1. در حین فشار دادن دکمه آزاد سازی قفل کلید چرخان حالت فوکوس (A)، کلید چرخان حالت فوکوس (B) را بچرخانید و MF را انتخاب کنید.

  2. حلقه فوکوس کردن را برای به دست آوردن تمرکز واضح بچرخانید.

    • هنگامی که حلقه فوکوس کردن را می چرخانید، فاصله تمرکز روی صفحه نمایش داده می شود.
      فاصله تمرکز هنگامی که آداپتور نصب (فروش جداگانه) وصل شود نمایش داده نمی شود.
  3. دکمه شاتر را برای گرفتن یک تصویر به طور کامل به پایین فشار دهید.

نکته

  • هنگامی که از نمایاب استفاده می کنید، درجه دیوپتر را برای به دست آوردن تمرکز صحیح روی نمایاب تنظیم کنید.