تعداد تصاویر قابل ضبط

هنگامی که یک کارت حافظه را در داخل دوربین جای گذاری نموده و دوربین را روشن می کنید، تعداد تصاویری که می توان ضبط نمود (اگر به تصویربرداری با استفاده از تنظیمات فعلی ادامه دهید) روی صفحه نمایش داده می شود.

نکته

  • هنگامی که "0" (تعداد تصاویر قابل ضبط) به رنگ نارنجی چشمک می زند، کارت حافظه پر است. کارت حافظه را با یک کارت دیگر تعویض نموده، یا تصاویر را از کارت حافظه فعلی حذف کنید.
  • هنگامی که "NO CARD" به رنگ نارنجی چشمک می زند، به معنی آن است که هیچ کارت حافظه ای جای گذاری نشده است. یک کارت حافظه را جای گذاری کنید.

تعداد تصاویری که می توان روی یک کارت حافظه ضبط نمود

جدول زیر تعداد تقریبی تصاویری که می توان روی یک کارت حافظه فرمت شده با این دوربین ضبط نمود را نشان می دهد. مقادیر با استفاده از کارت های حافظه استاندارد Sony برای آزمایش کردن تعریف می شوند.

مقادیر ممکن است بسته به شرایط تصویربرداری و نوع کارت حافظه استفاده شده تغییر کنند.

[اندازه تصویر JPEG‎‏]: [‏‎L: 24M‎‏]
[نسبت ابعاد]: [‏‎3:2‎‏] *1

(واحدها: تصویر)

کیفیت JPEG‎‏/ فرمت فایل 8 گیگابایت 32 گیگابایت 64 گیگابایت 256 گیگابایت
استاندارد 1100 4550 9000 36000
دقیق 790 3200 6300 25000
بسیار دقیق 430 1700 3500 14000
‏‎RAW و JPEG‎‏ (RAW فشرده)*2 215 870 1700 6900
‏‎RAW‎‏ (RAW فشرده) 295 1200 2400 9600
‏‎RAW و JPEG‎‏ (RAW غیرفشرده)*2 125 510 1000 4100
‏‎RAW‎‏ (RAW غیرفشرده) 150 610 1200 4950

*1هنگامی که [نسبت ابعاد] بر روی موردی به غیر از [‏‎3:2‎‏] تعیین شود، شما می توانید تصاویر بیشتری نسبت به اعداد نشان داده شده در جدول فوق ضبط کنید. (به جز هنگامی که [‏‎RAW‎‏] انتخاب شود)

*2 [کیفیت JPEG‎‏] هنگامی که [‏‎RAW و JPEG‎‏] انتخاب شود: [دقیق]

نکته

  • حتی در صورتی که تعداد تصاویر قابل ضبط بیش از 9,999 تصویر باشد، "9999" پدیدار خواهد شد.
  • اعداد نشان داده شده هنگام استفاده از یک کارت حافظه Sony می باشند.