کنترل کردن دوربین با استفاده از یک iPhone یا iPad ‏(SSID)

شما می توانید توسط وصل کردن iPhone یا iPad به دوربین با استفاده از SSID و رمز عبور، دوربین را با استفاده از یک iPhone یا iPad کنترل کنید.
توسط انتخاب کردن MENU - (شبکه) - [تنظ. کنترل با تلفن هوشمند]، مطمئن شوید که [کنترل با تلفن هوشمند] بر روی [روشن] تعیین شده باشد.

 1. MENU - (شبکه) - [تنظ. کنترل با تلفن هوشمند] - [اتصال].
  QR Code روی نمایشگر این محصول نمایش داده می شود.
 2. دکمه (حذف) این محصول را فشار دهید.
  این SSID و رمز عبور محصول روی نمایشگر این محصول نمایش داده می شوند.

 3. نام مدل این محصول (DIRECT-xxxx: xxxx) را روی صفحه تنظیم Wi-Fi‏ iPhone یا iPad خود انتخاب کنید.

 4. رمز عبوری که روی این محصول نمایش داده می شود را وارد کنید.


  iPhone یا iPad به محصول وصل می شود.
 5. تأیید کنید که iPhone یا iPad شما به "SSID" نشان داده شده روی این محصول وصل شده است.

 6. به صفحه "Home" از iPhone یا iPad بازگشته و PlayMemories Mobile را راه اندازی کنید.

  • شما اکنون می توانید در حین بازبینی کردن کادربندی روی صفحه iPhone یا iPad خود به صورت از راه دور تصاویر را بگیرید.

نکته

 • از آنجا که ارتباطات Bluetooth و ارتباطات Wi-Fi از باند فرکانس یکسان استفاده می کنند، ممکن است تداخل موج رادیویی اتفاق بیفتد. اگر اتصال Wi-Fi شما ناپایدار است، توسط خاموش کردن عملکرد Bluetooth تلفن هوشمند ممکن است بتوان آن را بهبود بخشید. اگر این کار را بکنید، عملکرد پیونددهی اطلاعات مکان قابل دسترس نیست.