کپی کردن تصاویر از یک کارت حافظه به کارت دیگر (کپی)

شما می توانید تصاویر را از یک کارت حافظه در شکافی که انتخاب می شود با استفاده از [انتخاب رسانه پخش] به یک کارت حافظه در شکاف دیگر کپی کنید.

  1. MENU - (پخش)- [کپی].
    همه محتویات دارای یک تاریخ یا در پرونده ای که در حال حاضر پخش می شود به کارت حافظه در شکاف دیگر کپی خواهند شد.

راهنمایی

  • شما می توانید نوع تصاویری که نمایش داده می شوند را توسط انتخاب کردن MENU - (پخش) - [وضعیت مشاهده] انتخاب کنید.

نکته

  • اگر تصاویر در یک گروه تصویربرداری کپی شوند، تصاویر کپی شده به صورت یک گروه روی کارت حافظه مقصد نمایش داده نخواهند شد.
  • اگر تصاویر محافظت شده کپی شوند، محافظت روی کارت حافظه مقصد لغو خواهد شد.
  • هنگامی که قرار است تصاویر زیادی کپی شوند ممکن است زمان طولانی صرف شود. از یک بسته باتری به طور کافی شارژ شده استفاده کنید.
  • فیلم های XAVC S را فقط می توان به کارت حافظه ای که فیلم های XAVC S را پشتیبانی می کند کپی نمود. هنگامی که تصاویر را نمی توان کپی نمود پیغامی روی نمایشگر دوربین نمایش داده خواهد شد.