آداپتور نصب

با استفاده کردن از یک آداپتور نصب (فروش جداگانه)، شما می توانید یک لنز پایه A (فروش جداگانه) را به این محصول وصل کنید.
برای جزئیات، به دستورالعمل های عملکرد ضمیمه آداپتور نصب مراجعه کنید.

نکته

  • شما ممکن است قادر به استفاده از آداپتور نصب یا تمرکز خودکار با لنزهای معینی نباشید. با فروشنده Sony یا سرویس تعمیر مجاز محلی Sony خود در مورد لنزهای سازگار مشورت نمایید.
  • آداپتور نصب LA-EA2 یا LA-EA4 (فروش جداگانه) و گیره عمودی (فروش جداگانه) به صورتی طراحی نشده اند که به طور همزمان وصل شوند. اگر آنها را به طور همزمان وصل کنید، فضای بین آداپتور نصب و گیره عمودی تنگ خواهد شد، و نگه داشتن دوربین را دشوار می کند.
  • شما نمی توانید از چراغ AF هنگام استفاده کردن از لنز پایه A استفاده کنید.
  • در حین ضبط کردن فیلم صدای لنز و محصولِ در حال عمل ممکن است ضبط شوند.
    شما می توانید صدا را توسط انتخاب کردن MENU - (تنظیمات دوربین2‎‏) - [ضبط صدا] - [خاموش] خاموش کنید.
  • بسته به لنز استفاده شده یا سوژه، تمرکز کردن برای محصول ممکن است زمان طولانی ببرد یا دشوار باشد.