‏سرعت درایو AF‎‏ (فیلم)

شما می توانید سرعت تمرکز کردن را هنگام استفاده از تمرکز خودکار در حالت فیلم تغییر دهید.

  1. MENU - (تنظیمات دوربین2‎‏) - [‏‏سرعت درایو AF‏] - تنظیم دلخواه.

جزئیات مورد فهرست انتخاب

سریع:
سرعت درایو AF را روی سریع تعیین می کند. این حالت برای تصویربرداری صحنه های پویا، نظیر صحنه های ورزشی مناسب است.
عادی:
سرعت درایو AF را روی عادی تعیین می کند.
آهسته:
سرعت درایو AF را روی آهسته تعیین می کند. با این حالت، هنگامی که سوژه ای که قرار است بر روی آن تمرکز شود تغییر می کند تمرکز به آرامی تغییر می کند.