فرمت فایل (فیلم)

فرمت فایل فیلم را انتخاب می کند.

  1. MENU - (تنظیمات دوربین2‎‏) - [فرمت فایل] - تنظیم دلخواه.

جزئیات مورد فهرست انتخاب

 فرمت فایل مشخصات
‏‎XAVC S 4K‎‏ فیلم ها را در وضوح 4K ضبط می کند (‎3840×2160‎). شما می توانید فیلم ها را با استفاده از نرم افزار PlayMemories Home روی یک کامپیوتر ذخیره کنید.
‏‎XAVC S HD‎‏ فیلم ها را با مقادیر بزرگ تری از داده ها در کیفیت سرزنده تری نسبت به AVCHD ضبط می کند.
‏‎AVCHD‎‏ فرمت AVCHD درجه بالایی از سازگاری را با وسیله های ذخیره به غیر از کامپیوترها دارد. شما می توانید فیلم ها را روی یک کامپیوتر ذخیره کنید یا با استفاده از نرم افزار PlayMemories Home دیسکی را ایجاد کنید که این فرمت را پشتیبانی می کند.

نکته

  • هنگامی که [فرمت فایل] بر روی [‏‎AVCHD‎‏] تعیین شود، اندازه فایل فیلم ها به حدود 2 گیگابایت محدود می شود. اگر اندازه فایل فیلم در حین ضبط به حدود 2 گیگابایت برسد، یک فایل فیلم جدید به طور خودکار ایجاد خواهد شد.
  • اگر [فرمت فایل] را بر روی [‏‎XAVC S 4K‎‏] تعیین کرده و فیلم ها را در حالی که دوربین به یک وسیله HDMI وصل شده است بگیرید، تصاویر روی نمایشگر دوربین نمایش داده نخواهند شد.