تصویربرداری Bulb

شما می توانید تصویری دنباله دار از حرکت یک سوژه را با نوردهی طولانی تصویربرداری کنید.

تصویربرداری شاتر باز برای تصویربرداری دنباله هایی از ستاره ها یا آتش بازی، غیره مناسب است.

 1. کلید چرخان حالت را بر روی M (نوردهی دستی) تعیین کنید.
 2. کلید چرخان عقبی را در جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا [‏‎BULB‎‏] نشان داده شود.
 3. مقدار گشادگی دیافراگم (مقدار F) را با استفاده از کلید چرخان جلویی انتخاب کنید.
 4. دکمه شاتر را برای تمرکز کردن تا نیمه به پایین فشار دهید.
 5. برای مدت زمان تصویربرداری دکمه شاتر را فشار داده و نگه دارید.
  مادامی که دکمه شاتر فشار داده شود، شاتر باز می ماند.

راهنمایی

 • هنگام تصویربرداری آتش بازی، غیره، در حالت تمرکز دستی در بی نهایت تمرکز کنید.اگر از لنزی استفاده می کنید که نقطه بی نهایت آن ناواضح است، تمرکز را از قبل روی آتش بازی در ناحیه ای که می خواهید روی آن تمرکز نمایید تنظیم کنید.
 • به منظور انجام تصویربرداری bulb بدون آن که سبب افت کیفیت تصویر شود، توصیه می کنیم در حالی که دوربین خنک است تصویربرداری را شروع کنید.
 • تصاویر گرفته شده در حالت [‏‎BULB‎‏] میل به تار شدن دارند. توصیه می کنیم از یک سه پایه و یک کنترل از راه دور (فروش جداگانه) که دارای یک عملکرد قفل دکمه شاتر است استفاده کنید. از یک کنترل از راه دور پشتیبانی کننده اتصال از طریق اتصال مالتی/میکرو USB استفاده کنید.

نکته

 • هر چه زمان نوردهی طولانی تر باشد، نویز بیشتری روی تصویر قابل رؤیت خواهد بود.
 • هنگامی که [‏‎‏NR نوردهی طولانی] بر روی [روشن] تعیین شود، بعد از تصویربرداری برای همان مدت زمانی که شاتر باز بوده است کاهش نویز انجام می شود. شما نمی توانید در حالی که کاهش نویز اجرا می شود تصویربرداری کنید.
 • شما نمی توانید در وضعیت های زیر سرعت شاتر را بر روی [‏‎BULB‎‏] تعیین کنید:
  • [‏‎HDR خودکار]
  • [جلوه تصویر] بر روی [تک رنگ غنی] تعیین شود.
  • هنگامی که [حالت درایو] بر روی مورد ذیل تعیین شود:
   • [تصویربرداری پیوسته]
   • [تایمر خودکار (پیوسته)‎‏]
   • [طبقه بندی پیوسته]
  • [نوع شاتر] بر روی [شاتر الکترونیکی] تعیین شود.
  اگر هنگامی که سرعت شاتر بر روی [‏‎BULB‎‏] تعیین شده است از عملکردهای فوق استفاده کنید، سرعت شاتر به طور موقت بر روی 30 ثانیه تعیین می شود.
 • اگر هنگامی که سرعت شاتر بر روی [‏‎BULB‎‏] تعیین شده است [حالت درایو] را بر روی [تصویربرداری پیوسته] و [نوع شاتر] را بر روی [خودکار] یا [شاتر الکترونیکی] تعیین کنید، سرعت شاتر به طور موقت بر روی 1/8 ثانیه تعیین می شود.