‏‎AF روشن

شما می توانید بدون فشار دادن دکمه شاتر تا نیمه به پایین تمرکز کنید. تنظیمات برای کلید چرخان حالت فوکوس به کار گرفته خواهند شد.

  1. دکمه AF-ON ‏(AF روشن) را در حین تصویربرداری در حالت تمرکز خودکار فشار دهید.

راهنمایی

  • هنگامی که نمی خواهید تمرکز کردن خودکار را با استفاده از دکمه شاتر انجام دهید، [‏‏AF با شاتر] را بر روی [خاموش] تعیین کنید.
  • [‏‏AF با شاتر]، [پیشAF‎‏]، و [‏‎Eye-Start AF‎‏] را برای تمرکز کردن در یک فاصله معین تصویربرداری با پیش بینی موقعیت سوژه بر روی [خاموش] تعیین کنید.