انتخابگر NTSC/PAL‎‏

فیلم های ضبط شده با محصول را روی یک تلویزیون دارای سیستم NTSC/PAL پخش می کند.

 1. MENU - (تنظیم) - [انتخابگر NTSC/PAL‎‏] - [ورود]

نکته

 • اگر کارت حافظه ای که قبلاً با یک سیستم ویدیوی متفاوت فرمت شده است را جای گذاری کنید، پیغامی پدیدار خواهد شد که به شما می گوید باید کارت را دوباره فرمت کنید.
  اگر می خواهید با استفاده از سیستم دیگری ضبط کنید، کارت حافظه را دوباره فرمت کنید یا از کارت حافظه دیگری استفاده کنید.
 • هنگامی که [انتخابگر NTSC/PAL‎‏] را انجام می دهید، و تنظیم از تنظیم پیش فرض تغییر داده می شود، یک پیغام "اجرا بر NTSC‎‏." یا "اجرا بر PAL‎‏." روی صفحه راه اندازی نمایش داده خواهد شد.
 • هنگامی که [انتخابگر NTSC/PAL‎‏] بر روی PAL تعیین شود، نمایاب یا نمایشگر دوربین یا صفحه یک وسیله وصل شده HDMI ممکن است برای لحظه ای در موقعیت های ذیل تاریک شود. این یک سوء عملکرد نیست.
  • هنگامی که ضبط فیلم ها را در حالی که حالت تصویربرداری بر روی حالت دیگری به غیر از (فیلم) یا تعیین شود شروع یا متوقف می کنید.
  • هنگامی که حالت تصویربرداری را از (فیلم) یا به حالت دیگری تغییر می دهید.
  • هنگامی که برای اولین بار بعد از تغییر دادن به حالت پخش یک فیلم را پخش می کنید.