اولویت شاتر

شما می توانید حرکت یک سوژه متحرک را به راههای گوناگون توسط تنظیم کردن سرعت شاتر، برای مثال، به محض حرکت با سرعت شاتر زیاد، یا به صورت یک تصویر دنباله دار با سرعت شاتر کم، توصیف کنید.

 1. کلید چرخان حالت را بر روی S (اولویت شاتر) تعیین کنید.
 2. مقدار دلخواه را توسط چرخاندن کلید چرخان جلویی/عقبی انتخاب کنید.
  • اگر نوردهی مناسب را نتوان بعد از تنظیم به دست آورد، مقدار گشادگی دیافراگم روی صفحه تصویربرداری چشمک می زند. اگر این اتفاق افتاد، سرعت شاتر را تغییر دهید.
 3. تمرکز را تنظیم نموده و از سوژه تصویر بگیرید.
  گشادگی دیافراگم برای به دست آوردن نوردهی مناسب به طور خودکار تنظیم می شود.

راهنمایی

 • هنگامی که یک سرعت شاتر آهسته را انتخاب کرده اید از یک سه پایه برای پرهیز از لرزش دوربین استفاده کنید.
 • هنگامی که صحنه های ورزشی فضای باز را تصویربرداری می کنید، حساسیت ISO را بر روی مقدار بالاتری تعیین کنید.

نکته

 • نشانگر هشدار SteadyShot در حالت اولویت سرعت شاتر پدیدار نمی شود.
 • هنگامی که [‏‎‏NR نوردهی طولانی] بر روی [روشن] تعیین شده و سرعت شاتر با یک [نوع شاتر] تعیین شده بر روی موردی به غیر از [شاتر الکترونیکی]، 1 ثانیه یا طولانی تر است، بعد از تصویربرداری کاهش نویز برای همان مدت زمانی که شاتر باز بوده است انجام خواهد شد. اما، شما نمی توانید در حالی که کاهش نویز اجرا می شود هیچ تصویربرداری دیگری انجام دهید.
 • روشنایی تصویر روی صفحه ممکن است از روشنایی تصویر واقعی که گرفته می شود متفاوت باشد.