نوع شاتر (تصویر ساکن)

شما می توانید تعیین کنید آیا با یک شاتر مکانیکی یا یک شاتر الکترونیکی تصویربرداری کنید.

 1. MENU - (تنظیمات دوربین2‎‏) - [نوع شاتر] - تنظیم دلخواه.

جزئیات مورد فهرست انتخاب

خودکار:
نوع شاتر بر اساس شرایط تصویربرداری و سرعت شاتر به طور خودکار تغییر داده می شود.
شاتر مکانیکی:
فقط با شاتر مکانیکی تصویربرداری کنید.
شاتر الکترونیکی:
فقط با شاتر الکترونیکی تصویربرداری کنید.

راهنمایی

 • در موقعیت های ذیل، [نوع شاتر] را بر روی [خودکار] یا [شاتر الکترونیکی] تعیین کنید.
  • هنگام تصویربرداری با یک شاتر سریع در یک محیط روشن نظیر فضای بیرون در نور درخشان خورشید، ساحل، یا کوهستان های برفی.
  • هنگامی که می خواهید سرعت تصویربرداری پیوسته را افزایش دهید.

نکته

 • در موارد نادری، ممکن است با وجود این که [نوع شاتر] بر روی [شاتر الکترونیکی] تعیین شده است هنگامی که دوربین خاموش می شود صدای شاتر تولید شود. اما، این یک سوء عملکرد نیست.
 • در موقعیت های ذیل، با وجود این که [نوع شاتر] بر روی [شاتر الکترونیکی] تعیین شده است شاتر مکانیکی فعال خواهد شد.
  • هنگام گرفتن یک رنگ سفید استاندارد برای توازن سفیدی سفارشی
  • [ثبت چهره]
 • عملکردهای ذیل هنگامی که [نوع شاتر] بر روی [شاتر الکترونیکی] تعیین شود غیرقابل دسترس هستند.
  • تصویربرداری با فلاش
  • ‏‎‏NR نوردهی طولانی
  • تصویربرداری Bulb