تنظیمات HDMI‎‏: کنترل HDMI‎‏

هنگام وصل کردن این محصول به یک تلویزیون سازگار با ‎"BRAVIA" Sync‎ با استفاده از یک کابل HDMI (فروش جداگانه)، می توانید توسط نشانه گرفتن کنترل از راه دور تلویزیون به طرف تلویزیون این محصول را به کار بگیرید.

  1. MENU - (تنظیم) - [تنظیمات HDMI‎‏] - [کنترل HDMI‎‏] - تنظیم دلخواه.
  2. این محصول را به یک تلویزیون سازگار با ‎"BRAVIA" Sync‎ وصل کنید.

    ورودی تلویزیون به طور خودکار تغییر کرده و تصاویر روی این محصول روی صفحه تلویزیون نمایش داده می شوند.

  3. دکمه SYNC MENU کنترل از راه دور تلویزیون را فشار دهید.
  4. این محصول را با استفاده از کنترل از راه دور تلویزیون به کار بگیرید.

جزئیات مورد فهرست انتخاب

روشن:
شما می توانید با یک کنترل از راه دور تلویزیون با این محصول کار کنید.
خاموش:
شما نمی توانید با یک کنترل از راه دور تلویزیون با این محصول کار کنید.

نکته

  • اگر این محصول را با استفاده از یک کابل HDMI به یک تلویزیون وصل کنید، موارد قابل دسترس فهرست انتخاب محدود می شوند.
  • [کنترل HDMI‎‏] فقط با یک تلویزیون سازگار با ‎"BRAVIA" Sync قابل دسترس است. همچنین، عمل SYNC MENU بسته به تلویزیونی که استفاده می کنید تفاوت دارد. برای جزئیات، به دستورالعمل های عملکرد ضمیمه تلویزیون مراجعه کنید.
  • اگر محصول در پاسخ به کنترل از راه دور تلویزیون هنگامی که محصول با استفاده از یک اتصال HDMI به تلویزیون سازنده دیگری وصل شده است عمل های ناخواسته ای را انجام می دهد، MENU ‏- (تنظیم) - [تنظیمات HDMI‎‏] - [کنترل HDMI‎‏] - [خاموش] را انتخاب کنید.