PlayMemories Home

با PlayMemories Home، شما می توانید موارد ذیل را انجام دهید:

 • می توانید تصاویر گرفته شده با این محصول را به کامپیوتر خود وارد کنید.
 • می توانید تصاویر وارد شده به کامپیوتر خود را پخش کنید.
 • می توانید تصاویر خود را با استفاده از PlayMemories Online به اشتراک بگذارید.
 • می توانید فیلم ها را توسط عمل هایی نظیر برش یا در هم ادغام کردن ویرایش کنید.
 • می توانید جلوه های متنوعی نظیر BGM و زیرنویس ها را به فیلم ها اضافه کنید.

همچنین برای Windows، شما می توانید موارد ذیل را انجام دهید:

 • می توانید تصاویر روی کامپیوتر را برای مشاهده آنها روی یک تقویم بر حسب تاریخ تصویربرداری مرتب کنید.
 • می توانید تصاویر را توسط از قبیل برش دادن و تغییر اندازه دادن، ویرایش و اصلاح کنید.
 • شما می توانید یک دیسک را از فیلم های وارد شده به یک کامپیوتر ایجاد کنید.
  دیسک های Blu-ray یا دیسک های AVCHD را می توان از فیلم های با فرمت XAVC S ایجاد کرد.
 • می توانید تصاویر را به یک سرویس شبکه بارگذاری کنید. (یک اتصال اینترنتی مورد نیاز است.)
 • برای سایر جزئیات، لطفاً به راهنمای PlayMemories Home مراجعه کنید.