حالت فوکوس

روش تمرکز را به تناسب حرکت سوژه انتخاب می کند.

 1. کلید چرخان حالت فوکوس (B) را در حین فشار دادن دکمه آزاد سازی قفل کلید چرخان حالت فوکوس (A) چرخانده و حالت دلخواه را انتخاب کنید.

جزئیات تنظیم

AF-S (‏‎AF تک عکس):
محصول از هنگامی که تمرکز کردن کامل شد تمرکز را قفل می کند. از این مورد هنگامی که سوژه بی حرکت است استفاده کنید.

AF-C (‏‎AF پیوسته):
در حالی که دکمه شاتر تا نیمه به پایین فشار داده شده و نگه داشته می شود محصول به تمرکز کردن ادامه می دهد. از این مورد هنگامی که سوژه در حرکت است استفاده کنید. در حالت [‏‎AF پیوسته]، هنگامی که دوربین تمرکز می کند صدای بوقی وجود ندارد.

DMF (‏‎DMF‎‏):
شما می توانید بعد از انجام دادن تمرکز خودکار تنظیمات دقیق را به صورت دستی انجام دهید، که به شما امکان می دهد نسبت به هنگام استفاده از تمرکز دستی از ابتدا، سریع تر روی یک سوژه تمرکز کنید. این در موقعیت هایی نظیر تصویربرداری ماکرو مناسب است.

MF (فوکوس دستی):
تمرکز را به صورت دستی تنظیم می کند. در صورتی که نمی توانید با استفاده از تمرکز خودکار روی سوژه دلخواه تمرکز کنید، از تمرکز دستی استفاده کنید.

نشانگر تمرکز

(روشن):
سوژه در تمرکز است و تمرکز قفل می شود.

(چشمک زن):
سوژه در تمرکز نیست.

(روشن):
سوژه در تمرکز است. تمرکز به طور پیوسته بر طبق حرکت های سوژه تنظیم خواهد شد.

(روشن):
تمرکز کردن در حال انجام است.

سوژه هایی که تمرکز کردن روی آنها با استفاده از تمرکز خودکار دشوار است

 • سوژه های تاریک و دور
 • سوژه هایی با تباین ضعیف
 • سوژه های دیده شده از پشت شیشه
 • سوژه های به سرعت در حال حرکت
 • نور بازتابنده یا سطوح درخشان
 • نور چشمک زن
 • سوژه هایی با پس زمینه روشن
 • الگوهای به طور پیوسته تکرارشونده، نظیر نماهای خارجی ساختمان ها
 • سوژه های در ناحیه تمرکز با فاصله های کانونی متفاوت

راهنمایی

 • در حالت [‏‎AF پیوسته]، شما می توانید تمرکز را توسط فشار دادن و نگه داشتن دکمه ای که عملکرد [نگهداشتن فوکوس] به آن اختصاص داده شده است قفل کنید.
 • هنگامی که در حالت تمرکز دستی یا حالت تمرکز دستی مستقیم، تمرکز را بر روی بی نهایت تعیین می کنید، توسط بازبینی کردن نمایشگر یا نمایاب مطمئن شوید که تمرکز روی یک سوژه به اندازه کافی دور باشد.

نکته

 • هنگامی که [‏‎AF پیوسته] تعیین شود، زاویه دید ممکن است در حین تمرکز کردن به تدریج تغییر کند. این مورد تصاویر واقعی ضبط شده را تحت تأثیر قرار نمی دهد.
 • حتی در صورتی که کلید چرخان حالت فوکوس بر روی AF-S یا DMF تعیین شود، هنگام فیلم برداری ها یا هنگامی که کلید چرخان حالت بر روی تعیین شود حالت تمرکز به [‏‎AF پیوسته] تغییر خواهد کرد.