انتخاب کردن دیسکی که ایجاد می شود

شما می توانید از یک فیلم ضبط شده روی این دوربین دیسکی را ایجاد کنید که می تواند روی وسیله های دیگر پخش شود.
وسیله هایی که می توانند دیسک را پخش کنند بسته به نوع دیسک دارد. نوع دیسک مناسب برای وسیله های پخش که استفاده خواهید کرد را انتخاب کنید.
بسته به نوع فیلم، فرمت فیلم هنگام ایجاد کردن یک دیسک ممکن است تبدیل شود.

کیفیت تصویر وضوح زیاد (HD) (دیسک Blu-ray)
فیلم های کیفیت تصویر وضوح زیاد (HD) را می توان روی یک دیسک Blu-ray ضبط نمود، و یک دیسک کیفیت تصویر وضوح زیاد (HD) را ایجاد کرد.
یک دیسک Blu-ray شما را قادر می سازد فیلم های کیفیت تصویر وضوح زیاد (HD) را به مدت طولانی تر از دیسک های DVD ضبط کنید.
فرمت های قابل نوشتن فیلم: XAVC S،‏ AVCHD‎
پخش کننده ها: وسیله های پخش دیسک Blu-ray (پخش کننده های دیسک Sony Blu-ray، ‏PlayStation 4، غیره)

کیفیت تصویر وضوح زیاد (HD) (دیسک ضبط AVCHD)
فیلم های با کیفیت تصویر وضوح زیاد (HD) را می توان روی DVD نظیر دیسک های DVD-R ضبط نمود، و یک دیسک با کیفیت تصویر وضوح زیاد (HD) را ایجاد کرد.
فرمت های قابل نوشتن فیلم: XAVC S،‏ AVCHD‎
پخش کننده ها: وسیله های پخش فرمت AVCHD (پخش کننده های دیسک Sony Blu-ray، ‏PlayStation 4، غیره)
شما نمی توانید این نوع دیسک ها را روی پخش کننده های عادی DVD پخش کنید.

کیفیت تصویر وضوح استاندارد (STD)
فیلم های با کیفیت تصویر وضوح استاندارد (STD) تبدیل شده از فیلم های با کیفیت تصویر وضوح زیاد (HD) را می توان روی DVD نظیر دیسک های DVD-R ضبط نمود، و یک دیسک با کیفیت تصویر وضوح استاندارد (STD) را ایجاد کرد.
فرمت های قابل نوشتن فیلم: AVCHD
پخش کننده ها: وسیله های معمولی پخش DVD (پخش کننده های DVD، کامپیوترهایی که می توانند دیسک های DVD را پخش کنند، غیره)

راهنمایی

  • شما می توانید انواع ذیل از دیسک های 12 سانتی متری را با PlayMemories Home استفاده کنید.
    BD-R/DVD-R/DVD+R/DVD+R DL‎: غیرقابل بازنویسی
    BD-RE/DVD-RW/DVD+RW: قابل بازنویسی
    ضبط کردن اضافه تر امکان پذیر نیست.
  • همیشه "PlayStation 4" خود را برای استفاده از آخرین نسخه نرم افزار سیستم "PlayStation 4" به روز نگه دارید.

نکته

  • فیلم های 4K را نمی توان روی یک دیسک با کیفیت تصویر 4K ضبط نمود.