بازبینی کردن دوربین و موارد ضمیمه

عدد در پرانتز تعداد قطعات را مشخص می کند.

 • دوربین (1)
 • آداپتور AC ‏(1)‏

  نوع آداپتور AC بسته به کشور/منطقه ممکن است متفاوت باشد.

 • شارژر باتری ‏(1)‏

 • سیم نیرو (1)*

  *ممکن است چندین سیم برق ضمیمه دوربین شما باشد. از سیم مناسب که با کشور/منطقه شما مطابقت دارد استفاده کنید.

 • بسته باتری قابل شارژ‏ NP-FZ100‏ (1)

 • کابل میکرو USB ‏(1)‏

 • بند شانه ‏(1)‏

 • درپوش بدنه (1) (وصل شده به دوربین)

 • محافظ کابل ‏(1)‏

 • درپوش کفشک (1) (وصل شده به دوربین)
 • محافظ قطعه چشمی (1) (وصل شده به دوربین)
 • دفترچه راهنما ‏(1)‏
 • راهنمای مرجع ‏(1)‏