تأمین نیرو از یک خروجی دیواری

از آداپتور AC ضمیمه در حالی که نیرو از یک خروجی دیواری تأمین می شود برای تصویربرداری و پخش تصاویر استفاده کنید. این کار توان باتری دوربین را حفظ می کند.

 1. یک بسته باتری را در داخل دوربین جای گذاری کنید.
 2. دوربین را با یک کابل میکرو USB (ضمیمه) و یک آداپتور AC (ضمیمه) به خروجی دیواری وصل کنید.

نکته

 • اگر باقی مانده ای برای باتری وجود نداشته باشد دوربین فعال نخواهد شد. یک بسته باتری به اندازه کافی شارژ شده را داخل دوربین جای گذاری کنید.
 • اگر از دوربین در حالی که نیرو از یک خروجی دیواری تأمین می شود استفاده می کنید، مطمئن شوید که علامت نشانه ای که نشان می دهد نیرودهی از طریق USB در حال اجراست () روی نمایشگر نمایش داده می شود.
 • در حالی که نیرو از یک خروجی دیواری تأمین می شود بسته باتری را برندارید. اگر بسته باتری را بردارید، دوربین خاموش خواهد شد.
 • در حالی که چراغ دسترسی روشن است بسته باتری را برندارید. داده های در کارت حافظه ممکن است آسیب ببینند.
 • مادامی که دوربین روشن است، حتی در صورتی که دوربین به آداپتور AC وصل باشد بسته باتری شارژ نخواهد شد.
 • تحت شرایط معینی، حتی در صورتی که از آداپتور AC استفاده کنید نیرو ممکن است از بسته باتری به طور مکمل تأمین شود.
 • در حالی که نیرو از یک خروجی دیواری تأمین می شود کابل میکرو USB را برندارید. قبل از آن که کابل میکرو USB را بردارید، دوربین را خاموش کنید.
 • بسته به دمای دوربین و باتری، ممکن است در حالی که نیرو از یک خروجی دیواری تأمین می شود زمان ضبط پیوسته کوتاه شود.
 • هنگام استفاده از یک شارژر موبایل به عنوان یک منبع نیرو، تأیید کنید که قبل از استفاده به طور کامل شارژ شده باشد. همچنین، مراقب نیروی باقیمانده روی شارژر موبایل در حین استفاده باشید.