شارژ کردن توسط وصل کردن به یک کامپیوتر

توسط وصل کردن دوربین به یک کامپیوتر با استفاده از یک کابل میکرو USB می توان بسته باتری را شارژ کرد.

  1. محصول را خاموش کرده، و به پایانه USB کامپیوتر وصل کنید.

نکته

  • اگر محصول به یک کامپیوتر لب تاپ که به یک منبع نیرو متصل نیست وصل شود، درجه باتری لب تاپ کاهش می یابد. محصول را برای یک دوره طولانی از زمان به صورت وصل شده به یک کامپیوتر لب تاپ رها نکنید.
  • هنگامی که یک اتصال USB بین کامپیوتر و دوربین برقرار شده است کامپیوتر را روشن/خاموش یا راه اندازی مجدد نکرده، یا کامپیوتر را از حالت خواب در نیاورید. انجام این کار ممکن است سبب یک سوء عملکرد شود. قبل از روشن/خاموش کردن یا راه اندازی مجدد کامپیوتر، یا بیرون آوردن کامپیوتر از حالت خواب، دوربین را از کامپیوتر جدا کنید.
  • عمل کردن مناسب در مورد همه انواع کامپیوترها را نمی توان تضمین کرد.
  • شارژ کردن با یک کامپیوتر سفارشی ساز، کامپیوتر دستکاری شده، یا یک کامپیوتر وصل شده از طریق یک هاب USB ضمانت نمی شود.
  • هنگامی که به طور همزمان سایر وسیله های USB نیز استفاده می شوند دوربین ممکن است به درستی عمل نکند.