ایجاد کردن دیسک های DVD (دیسک های ضبط AVCHD) از فیلم های با کیفیت تصویر وضوح زیاد

شما می توانید دیسک های DVD (دیسک های ضبط AVCHD) که می توان روی وسیله های پخش سازگار با AVCHD (نظیر پخش کننده های دیسک ‎Sony Blu-ray‎ یا PlayStation 4، غیره) پخش نمود را ایجاد کنید .

A. چگونگی ایجاد با استفاده از یک کامپیوتر

با یک کامپیوتر Windows، شما می توانید فیلم های وارد شده به کامپیوتر را کپی نموده و با استفاده از PlayMemories Home دیسک های DVD (دیسک های ضبط AVCHD) را ایجاد کنید.
کامپیوتر شما باید قادر به ایجاد دیسک های DVD (دیسک های ضبط AVCHD) باشد.
هنگامی که یک دیسک DVD را برای اولین بار ایجاد می کنید، دوربین خود را با استفاده از یک کابل USB به کامپیوتر وصل کنید. نرم افزار مورد لزوم به طور خودکار به کامپیوتر شما اضافه می شود. (یک اتصال اینترنتی مورد نیاز است.)

برای جزئیات در مورد چگونگی ایجاد یک دیسک با استفاده از PlayMemories Home، به راهنمای کمک برای PlayMemories Home مراجعه کنید.

B. چگونگی ایجاد با استفاده از وسیله ای غیر از یک کامپیوتر

شما می توانید با استفاده از یک ضبط کننده Blu-ray، غیره نیز دیسک های DVD (دیسک های ضبط AVCHD) را ایجاد کنید.
برای جزئیات، به دستورالعمل های عملکرد وسیله مراجعه کنید.

نکته

  • هنگام ایجاد کردن دیسک های DVD (دیسک های ضبط AVCHD) با استفاده از PlayMemories Home از فیلم های ضبط شده در فرمت فیلم XAVC S، کیفیت تصویر به‏ ‎1920×1080 ‏(60i/50i) تبدیل می شود. ایجاد دیسک های با کیفیت تصویر اصلی امکان پذیر نیست.
    برای ضبط فیلم هایی با کیفیت اولیه تصویر، فیلم ها را بر روی یک کامپیوتر یا یک واسطه خارجی کپی کنید.
  • هنگام ایجاد کردن دیسک های ضبط AVCHD با استفاده از PlayMemories Home از فیلم های ضبط شده در فرمت فیلم AVCHD با [تنظیم ضبط] تعیین شده بر روی [‏‎60i 24M(FX)‎‏]/[‏‎50i 24M(FX)‎‏]، کیفیت تصویر تبدیل شده و امکان ایجاد دیسک هایی با کیفیت اولیه تصویر نمی باشد. ممکن است زمان طولانی صرف این تبدیل شود. برای ضبط کردن فیلم های با کیفیت اولیه تصویر، از یک دیسک Blu-ray استفاده کنید.