زاویه دید

زاویه دید بسته به تنظیم برای [‏‎APS-C/Super 35mm‎‏] و لنز وصل شده به معادل فریم کامل یا APS-C/Super 35mm تغییر می کند. زاویه دید همچنین برای تصویربرداری تصاویر ساکن و فیلم برداری متفاوت است.

زاویه دید معادل فریم کامل

(A) هنگام تصویربرداری تصاویر ساکن (با [نسبت ابعاد] تعیین شده بر روی [3:2])

(B) هنگام ضبط کردن فیلم ها


دوربین در موقعیت های ذیل با زاویه دیدی معادل با فریم کامل تصویر می گیرد.

 • [‏‎APS-C/Super 35mm‎‏] بر روی [خودکار] تعیین شود، و یک لنز سازگار با تصویربرداری فریم کامل وصل شود.
 • [‏‎APS-C/Super 35mm‎‏] بر روی [خاموش] تعیین شود.

زاویه دید معادل اندازه APS-C/Super 35mm

(A) هنگام تصویربرداری تصاویر ساکن (با [نسبت ابعاد] تعیین شده بر روی [3:2])

(B) هنگام ضبط کردن فیلم ها


دوربین در موقعیت های ذیل با زاویه دیدی معادل با اندازه APS-C یا Super 35mm تصویر می گیرد. زاویه دید حدود 1.5 برابر فاصله کانونی مشخص شده روی لنز می شود.

 • [‏‎APS-C/Super 35mm‎‏] بر روی [خودکار] تعیین شود، و یک لنز اختصاصی فرمت APS-C وصل شود.
 • [‏‎APS-C/Super 35mm‎‏] بر روی [روشن] تعیین شود.

نکته

 • هنگام ضبط کردن فیلم های فریم کامل با [فرمت فایل] تعیین شده بر [‏‎XAVC S 4K‎‏] و [تنظیم ضبط] تعیین شده بر [‏‎30p 60M‎‏] یا [‏‎30p 100M‎‏]، زاویه دید (B) معادل حدود 1.2 برابر فاصله کانونی مشخص شده روی لنز است.

  (A) زاویه دید معادل فریم کامل

  (B) زاویه دید در حین ضبط فیلم XAVC S 4K تعیین شده بر روی [‏‎30p 60M‎‏]/[‏‎30p 100M‎‏]

  (C) زاویه دید معادل Super 35mm