انتخاب خروج 4K‎‏ (فیلم)

شما می توانید چگونگی ضبط فیلم ها و انجام خروجی دادن HDMI هنگامی که دوربین شما به وسیله های ضبط/پخش خارجی، غیره سازگار با 4K وصل است را تعیین کنید.

 1. کلید چرخان حالت را بر روی (فیلم) تعیین کنید.
 2. دوربین را از طریق یک کابل HDMI به وسیله دلخواه وصل کنید.
 3. MENU - (تنظیم) - [انتخاب خروج 4K‎‏] - تنظیم دلخواه.

جزئیات مورد فهرست انتخاب

کارت حافظه+HDMI‎‏:
به طور همزمان به وسیله ضبط/پخش خارجی خروجی می دهد و روی کارت حافظه دوربین ضبط می کند.
فقط HDMI‏‎(30p)‎‏:
یک فیلم 4K را بدون ضبط کردن روی کارت حافظه دوربین در 30p به وسیله ضبط/پخش خارجی خروجی می دهد.
فقط HDMI‏‎(24p)‎‏:
یک فیلم 4K را بدون ضبط کردن روی کارت حافظه دوربین در 24p به وسیله ضبط/پخش خارجی خروجی می دهد.
فقط HDMI‏‎(25p)‎‏ *:
یک فیلم 4K را بدون ضبط کردن روی کارت حافظه دوربین در 25p به وسیله ضبط/پخش خارجی خروجی می دهد.

*فقط هنگامی که [انتخابگر NTSC/PAL‎‏] بر روی PAL تعیین شود.

نکته

 • این مورد را فقط هنگامی که دوربین در حالت فیلم است و به یک وسیله سازگار با 4K وصل شده است می توان تعیین نمود.
 • هنگامی که [فقط HDMI‏‎(30p)‎‏]، [فقط HDMI‏‎(24p)‎‏] یا [فقط HDMI‏‎(25p)‎‏] تعیین شود، [نمایش اطلاعات HDMI‎‏] به طور موقت بر روی [خاموش] تعیین خواهد شد.
 • به یک فیلم 4K در حین تصویربرداری حرکت آهسته/حرکت سریع به وسیله وصل شده سازگار با 4K خروجی داده نمی شود.
 • هنگامی که [فقط HDMI‏‎(30p)‎‏]، [فقط HDMI‏‎(24p)‎‏] یا [فقط HDMI‏‎(25p)‎‏] تعیین شود، در حالی که فیلم روی یک وسیله ضبط/پخش خارجی ضبط می شود شمارشگر به جلو حرکت نمی کند (زمان واقعی ضبط کردن شمارش نمی شود).
 • هنگامی که [فرمت فایل] بر روی [‏‎XAVC S 4K‎‏] تعیین شود و دوربین از طریق HDMI وصل شود، عملکردهای ذیل قابل دسترس نمی باشند:
  • [اولویت چهره/چشم درAF‎‏]
  • [اولویت چهره نورسنج.چند.]
  • عملکرد ردیابی