عمل. ارسال به تلفن هوش.: ارسال به تلفن هوشمند

شما می توانید تصاویر ساکن، فیلم های XAVC S، فیلم های حرکت آهسته، یا فیلم های حرکت سریع را به یک تلفن هوشمند انتقال داده و آنها را مشاهده کنید. برنامه کاربردی PlayMemories Mobile باید روی تلفن هوشمند شما نصب شود.

 1. MENU - (شبکه) - [عمل. ارسال به تلفن هوش.] - [ارسال به تلفن هوشمند] - تنظیم دلخواه.
  • اگر دکمه (ارسال به تلفن هوشمند) را در حالت پخش فشار دهید، صفحه تنظیم برای [ارسال به تلفن هوشمند] پدیدار خواهد شد.
 2. اگر محصول برای انتقال دادن آماده باشد، صفحه اطلاعات روی محصول پدیدار می شود. تلفن هوشمند و محصول را با استفاده از آن اطلاعات به یکدیگر وصل کنید.
  • روش تنظیم برای وصل کردن تلفن هوشمند و محصول بسته به تلفن هوشمند تغییر می کند.

جزئیات مورد فهرست انتخاب

انتخاب بر این دستگاه:
تصویری که قرار است به تلفن هوشمند انتقال داده شود را روی محصول انتخاب می کند.

(1) از بین [این تصویر]، [همه با این تاریخ] یا [تصاویر چندگانه] انتخاب کنید.

 • گزینه های نمایش داده شده ممکن است بسته به حالت مشاهده انتخاب شده روی دوربین متفاوت باشند.

(2) اگر [تصاویر چندگانه] را انتخاب می کنید، تصاویر دلخواه را با استفاده از مرکز کلید گردان کنترل انتخاب کرده، سپس MENU - [ورود] را فشار دهید.

انتخاب روی تلفن هوشمند:
همه تصاویر ضبط شده روی کارت حافظه محصول را روی تلفن هوشمند نمایش می دهد.

نکته

 • شما فقط می توانید تصاویری که روی کارت حافظه دوربین ذخیره شده اند را انتقال دهید.
 • شما می توانید فقط تصاویری که روی کارت حافظه در شکاف کارت حافظه ای که در حال پخش است ذخیره شده اند را انتقال دهید. برای تغییر دادن شکاف کارت حافظه ای که پخش می شود، MENU - (پخش) - [انتخاب رسانه پخش] - شکاف دلخواه را انتخاب کنید.
 • شما می توانید اندازه تصویری که قرار است به تلفن هوشمند فرستاده شود را از [اصلی]، [ 2M ] یا [ VGA ] انتخاب کنید.
  برای تغییر دادن اندازه تصویر، به مراحل ذیل مراجعه کنید.
  • برای تلفن هوشمند Android
   PlayMemories Mobile را راه اندازی کرده، و اندازه تصویر را توسط [تنظیمات] - [اندازه تصویر کپی] تغییر دهید.
  • برای iPhone/iPad
   PlayMemories Mobile در فهرست انتخاب تنظیم را انتخاب نموده، و اندازه تصویر را توسط [اندازه تصویر کپی] تغییر دهید.
 • تصاویر RAW هنگامی که ارسال می شوند به فرمت JPEG تبدیل می شوند.
 • شما نمی توانید فیلم های با فرمت AVCHD را ارسال کنید.
 • شما نمی توانید فیلم های XAVC S 4K یا داده اصلی فیلم های XAVC S HD ضبط شده در [120p]/[100p] را به یک تلفن هوشمند انتقال دهید. شما فقط می توانید فیلم های پروکسی را انتقال دهید.
 • بسته به تلفن هوشمند، فیلم انتقال داده شده ممکن است به درستی پخش نشود. برای مثال، فیلم ممکن است به صورت هموار پخش نشود، یا ممکن است صدایی وجود نداشته باشد.
 • بسته به فرمت تصویر ساکن، فیلم، فیلم حرکت آهسته، یا فیلم حرکت سریع، ممکن است پخش آن روی یک تلفن هوشمند امکان پذیر نباشد.
 • این محصول اطلاعات اتصال برای [ارسال به تلفن هوشمند] را با وسیله ای که برای اتصال دارای مجوز است به اشتراک می گذارد. اگر می خواهید نام وسیله ای که برای وصل شدن به محصول مجاز است را تغییر دهید، اطلاعات اتصال را توسط دنبال کردن این مراحل بازنشانی کنید. MENU - (شبکه) - [تنظیمات Wi-Fi‎‏] - [بازتنظیم گذرواژه/SSID‎‏]. بعد از بازنشانی اطلاعات اتصال، شما باید تلفن هوشمند را دوباره ثبت کنید.
 • هنگامی که [وضعیت هواپیما] بر روی [روشن] تعیین شود، شما نمی توانید این محصول و تلفن هوشمند را به یکدیگر وصل کنید. [وضعیت هواپیما] را بر روی [خاموش] تعیین کنید.
 • در حالی که تعداد زیادی تصویر یا فیلم های بلند را انتقال می دهید، توصیه می کنیم با استفاده از آداپتور AC (ضمیمه) نیروی دوربین را از یک خروجی دیواری تأمین کنید.