وصل کردن به یک کامپیوتر

  1. یک بسته باتری به اندازه کافی شارژ شده را داخل دوربین جای گذاری کنید.
  2. دوربین و کامپیوتر را روشن کنید.
  3. بازبینی کنید که [اتصال USB‎‏] در زیر (تنظیم) بر روی [ذخیره انبوه] تعیین شده باشد.
  4. دوربین را با استفاده از کابل میکرو USB (ضمیمه) (A) به کامپیوتر وصل کنید.

    • هنگامی که دوربین را برای اولین بار به کامپیوتر وصل می کنید، ممکن است دستورالعمل برای شناسایی دوربین به طور خودکار روی کامپیوتر شروع شود. منتظر بمانید تا دستورالعمل به پایان برسد.
    • اگر محصول را هنگامی که [تامین برق USB‎‏] بر روی [روشن] تعیین شده است با استفاده از کابل میکرو USB به کامپیوتر خود وصل کنید، نیرو از کامپیوتر شما تأمین می شود. (تنظیم پیش فرض: [روشن])

نکته

  • هنگامی که یک اتصال USB بین کامپیوتر و دوربین برقرار شده است کامپیوتر را روشن/خاموش یا راه اندازی مجدد نکرده، یا کامپیوتر را از حالت خواب در نیاورید. انجام این کار ممکن است سبب یک سوء عملکرد شود. قبل از روشن/خاموش کردن یا راه اندازی مجدد کامپیوتر، یا بیرون آوردن کامپیوتر از حالت خواب، دوربین را از کامپیوتر جدا کنید.