حالت تمیزکاری

اگر غبار یا ذرات به داخل دوربین وارد شده و به سطح حسگر تصویر (قطعه ای که نور را به یک سیگنال الکتریکی تبدیل می کند) بچسبد، ممکن است، بسته به محیط تصویربرداری به صورت نقاط تاریکی روی تصویر پدیدار شود. اگر این اتفاق افتاد، مراحل زیر را برای تمیز کردن حسگر تصویر دنبال کنید.

 1. تأیید کنید که باتری به اندازه کافی شارژ شده باشد.
 2. MENU - (تنظیم) - [حالت تمیزکاری] - [ورود].
  حسگر تصویر کمی لرزش می کند تا غبار زدوده شود.
 3. محصول را با دنبال کردن دستورالعمل های روی صفحه خاموش کنید.
 4. لنز را جدا کنید.
 5. از دمنده برای تمیز کردن سطح حسگر تصویر و ناحیه اطراف آن استفاده کنید.

 6. لنز را وصل کنید.

راهنمایی

نکته

 • حسگر تصویر را به سرعت تمیز کنید.
 • دمنده ای ضمیمه این محصول نیست. از یک دمنده موجود به صورت تجاری استفاده کنید.
 • قبل از انجام دادن تمیزکاری، مطمئن شوید که درجه باقی مانده باتری (3 علامت نشانه باقی مانده باتری) یا بیشتر باشد. استفاده از آداپتور AC (ضمیمه) توصیه می شود.
 • از یک دمنده نوع پاششی استفاده نکنید زیرا ممکن است قطرات آبی را در داخل بدنه دوربین پراکنده کند.
 • نوک یک دمنده را به داخل حفره پشت ناحیه پایه لنز نگذارید، به صورتی که نوک دمنده حسگر تصویر را لمس نکند.
 • دوربین را کمی به سمت پایین نگه دارید به صورتی که غبار بیرون بریزد.
 • محصول را در حین تمیز کردن در معرض هیچ گونه شوکی قرار ندهید.
 • هنگام تمیز کردن حسگر تصویر با یک دمنده، دمیدن را با شدت بیش از حد انجام ندهید. اگر دمیدن به حسگر را با شدت بیش از حد انجام دهید، داخل محصول ممکن است صدمه ببیند.
 • اگر حتی بعد از این که محصول را به صورت شرح داده شده تمیز کردید غبار باقی می ماند، با سرویس خدمات مشورت کنید.