آداپتور نصب LA-EA2/LA-EA4

اگر از آداپتور نصب LA-EA2 (فروش جداگانه) یا آداپتور نصب LA-EA4 (فروش جداگانه) استفاده می کنید، عملکردهای ذیل قابل دسترس می باشند.

تصویربرداری فریم کامل:

LA-EA2:غیرقابل دسترس

LA-EA4:قابل دسترس فقط با لنزهای سازگار با تصویربرداری فریم کامل

فوکوس خودکار:
قابل دسترس

سیستم AF‏:
AF تشخیص فاز، که توسط حسگر AF اختصاص داده شده داخل آداپتور پایه کنترل می شود

انتخاب AF/MF:

لنزهایی که DMF را پشتیبانی نمی کنند (دارای یک سوئیچ حالت تمرکز کردن): می توانند با استفاده از سوئیچ حالت تمرکز کردن روی لنز تغییر داده شوند.

لنزهایی که DMF را پشتیبانی می کنند (دارای یک سوئیچ حالت تمرکز کردن): می توانند با استفاده از سوئیچ حالت تمرکز کردن روی لنز تغییر داده شوند. هنگامی که سوئیچ حالت تمرکز کردن روی لنز بر روی AF قرار داده شود، شما می توانید روش تمرکز کردن را توسط عمل کردن با دوربین تغییر دهید.

لنزهای دیگر (بدون یک سوئیچ حالت تمرکز کردن): می توانند توسط عمل کردن با دوربین تغییر داده شوند.

حالت فوکوس:

‏‎AF تک عکس/‏‎AF پیوسته/DMF*

*فقط هنگام استفاده کردن از لنزهایی که تمرکز دستی مستقیم را پشتیبانی می کنند قابل دسترس است.

  • حتی در صورتی که [تنظیم اولویت در AF-S‎‏] بر روی [تاکید متعادل] تعیین شود، به طور موقت به [‏‎AF‎‏] تغییر وضعیت خواهد داد.
  • حتی در صورتی که [تنظیم اولویت در AF-C‎‏] بر روی [تاکید متعادل] تعیین شود، به طور موقت به [رهاسازی] تغییر وضعیت خواهد داد.

ناحیه قابل دسترس تمرکز:

پهن/مرکز/نقطه انعطاف پذیر/ردیابی

‏‎SteadyShot‎‏:
داخل بدنه