جدا کردن دوربین از کامپیوتر

مراحل 1 و 2 زیر را قبل از انجام دادن عملیات ذیل اجرا کنید:

  • جدا کردن کابل میکرو USB.
  • برداشتن یک کارت حافظه.
  • خاموش کردن محصول.

  1. (سخت افزار را بطور ایمن جدا کرده و رسانه را خارج کنید) در نوار وظیفه را کلیک کنید.
  2. پیغام نمایش داده شده را کلیک کنید.

نکته

  • در کامپیوترهای Mac، علامت نشانه کارت حافظه یا علامت نشانه درایو را کشیده و روی علامت نشانه "Trash" رها کنید. دوربین از کامپیوتر جدا خواهد شد.
  • در کامپیوترهای Windows 7/Windows 8، ممکن است علامت نشانه جدا کردن پدیدار نشود. در آن حالت، می توانید از مراحل فوق صرف نظر کنید.
  • کابل میکرو USB را در حالی که چراغ دسترسی روشن است از دوربین برندارید. داده ها ممکن است آسیب ببینند.